DDC 720.9
Tác giả CN Đoàn Khắc Tình
Nhan đề Giá trị thẩm mỹ và nghệ thuật trong lý thuyết kiến trúc và design / Đoàn Khắc Tình
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 1999
Mô tả vật lý 98 tr. ; : minh họa màu ; 27 cm.
Phụ chú Thư mục: tr. 95-98
Tóm tắt Giá trị thẩm mỹ và nghệ thuật trong thế giới giá trị nói chung. Giá trị thẩm mỹ trong nghệ thuật kiến trúc và thiết kế. Quan niệm chân - thiện - mỹ trong kirn trúc và thiết kế
Từ khóa tự do Giá trị thẩm mỹ
Từ khóa tự do Kiến trúc
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK02342-4
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(190): GT65147-311, GT65620-44
00000000nam#a2200000ua#4500
001636
00211
004DFF14C4E-F981-44C6-9E87-F168FC476809
005202204191614
008160608s1999 vm vie
0091 0
020 |c10.000
039|a20220419161410|blinhnm|c20220419161311|dlinhnm|y20160901153343|zhuyenht
082 |a720.9|bĐO-T
100 |aĐoàn Khắc Tình
245 |aGiá trị thẩm mỹ và nghệ thuật trong lý thuyết kiến trúc và design / |cĐoàn Khắc Tình
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c1999
300 |a98 tr. ; : |bminh họa màu ; |c27 cm.
500|aThư mục: tr. 95-98
520|aGiá trị thẩm mỹ và nghệ thuật trong thế giới giá trị nói chung. Giá trị thẩm mỹ trong nghệ thuật kiến trúc và thiết kế. Quan niệm chân - thiện - mỹ trong kirn trúc và thiết kế
653 |aGiá trị thẩm mỹ
653 |aKiến trúc
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK02342-4
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(190): GT65147-311, GT65620-44
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/sachtiengviet/giatrithammyvanghethuattronglythuyetkt&design/1noidung_001thumbimage.jpg
890|a193|b64|c2|d18
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK02342 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 720.9 ĐO-T Sách Tiếng Việt 1
2 TK02343 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 720.9 ĐO-T Sách Tiếng Việt 2
3 TK02344 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 720.9 ĐO-T Sách Tiếng Việt 3
4 GT65147 Kho giáo trình - Tầng 5 720.9 ĐO-T Giáo trình 4
5 GT65148 Kho giáo trình - Tầng 5 720.9 ĐO-T Giáo trình 5
6 GT65149 Kho giáo trình - Tầng 5 720.9 ĐO-T Giáo trình 6
7 GT65150 Kho giáo trình - Tầng 5 720.9 ĐO-T Giáo trình 7
8 GT65151 Kho giáo trình - Tầng 5 720.9 ĐO-T Giáo trình 8
9 GT65152 Kho giáo trình - Tầng 5 720.9 ĐO-T Giáo trình 9
10 GT65153 Kho giáo trình - Tầng 5 720.9 ĐO-T Giáo trình 10
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI