DDC 741
Tác giả CN Nguyễn Thị Lan Hương
Nhan đề Giáo trình cơ sở mỹ thuật dành cho sinh viên kiến trúc /, Tập 1 / Nguyễn Thị Lan Hương (chủ biên)...[et al.],
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2014
Mô tả vật lý 132 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Mỹ thuật
Từ khóa tự do Giáo trình kiến trúc
Từ khóa tự do Vẽ mỹ thuật
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(200): GT71116-315
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK02324-6
00000000nam#a2200000ua#4500
001629
00211
00463DAF469-F9EF-4A36-B815-F29620E1A510
005201810170927
008160608s2014 vm vie
0091 0
020 |c55000
039|a20181017092801|blinhnm|c20181015162021|dhuongpt|y20160901151739|zhuyenht
041 |aVIE
082 |a741|bGIA(1)
100 |aNguyễn Thị Lan Hương|eChủ biên
245 |aGiáo trình cơ sở mỹ thuật dành cho sinh viên kiến trúc /, |pTập 1 / |cNguyễn Thị Lan Hương (chủ biên)...[et al.],
260 |aH. : |bXây dựng, |c2014
300 |a132 tr. ; |c27 cm.
653 |aMỹ thuật
653|aGiáo trình kiến trúc
653|aVẽ mỹ thuật
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(200): GT71116-315
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK02324-6
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/2014/giaotrinhcosomythuat_t1/1noidung_001thumbimage.jpg
890|a203|b117|c1|d32
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK02324 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 741 GIA(1) Sách Tiếng Việt 1
2 TK02325 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 741 GIA(1) Sách Tiếng Việt 2
3 TK02326 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 741 GIA(1) Sách Tiếng Việt 3
4 GT71116 Kho giáo trình - Tầng 5 741 GIA(1) Giáo trình 4
5 GT71117 Kho giáo trình - Tầng 5 741 GIA(1) Giáo trình 5
6 GT71118 Kho giáo trình - Tầng 5 741 GIA(1) Giáo trình 6
7 GT71119 Kho giáo trình - Tầng 5 741 GIA(1) Giáo trình 7
8 GT71120 Kho giáo trình - Tầng 5 741 GIA(1) Giáo trình 8 Hạn trả:09-02-2024
9 GT71121 Kho giáo trình - Tầng 5 741 GIA(1) Giáo trình 9
10 GT71122 Kho giáo trình - Tầng 5 741 GIA(1) Giáo trình 10
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI