DDC 741
Tác giả CN Nguyễn Thị Lan Hương
Nhan đề Giáo trình cơ sở mỹ thuật dành cho sinh viên kiến trúc /, Tập 2 / Nguyễn Thị Lan Hương (Chủ biên)...[et al.],
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2014
Mô tả vật lý 89 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Mỹ thuật
Từ khóa tự do Giáo trình kiến trúc
Từ khóa tự do Vẽ mỹ thuật
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK02318-20
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(200): GT71316-515
00000000nam#a2200000ua#4500
001627
00211
004AD363FE0-5039-4E2A-B406-A2FEA09848C6
005201810170925
008160608s2014 vm vie
0091 0
020 |c51000
039|a20181017092231|bhuongpt|c20181015161139|dlinhnm|y20160901150944|zhuyenht
041 |aVIE
082 |a741|bGIA(2)
100 |aNguyễn Thị Lan Hương |eChủ biên
245 |aGiáo trình cơ sở mỹ thuật dành cho sinh viên kiến trúc /, |pTập 2 / |cNguyễn Thị Lan Hương (Chủ biên)...[et al.],
260 |aH. : |bXây dựng, |c2014
300 |a89 tr. ; |c27 cm.
653 |aMỹ thuật
653|aGiáo trình kiến trúc
653|aVẽ mỹ thuật
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK02318-20
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(200): GT71316-515
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/2014/giaotrinhcosomythuat_t2/1noidung_01thumbimage.jpg
890|a203|b118|c1|d22
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK02318 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 741 GIA(2) Sách Tiếng Việt 1
2 TK02319 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 741 GIA(2) Sách Tiếng Việt 2
3 TK02320 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 741 GIA(2) Sách Tiếng Việt 3
4 GT71320 Kho giáo trình - Tầng 5 741 GIA(2) Giáo trình 8
5 GT71321 Kho giáo trình - Tầng 5 741 GIA(2) Giáo trình 9
6 GT71322 Kho giáo trình - Tầng 5 741 GIA(2) Giáo trình 10
7 GT71323 Kho giáo trình - Tầng 5 741 GIA(2) Giáo trình 11
8 GT71324 Kho giáo trình - Tầng 5 741 GIA(2) Giáo trình 12
9 GT71325 Kho giáo trình - Tầng 5 741 GIA(2) Giáo trình 13
10 GT71326 Kho giáo trình - Tầng 5 741 GIA(2) Giáo trình 14
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI