DDC 627.1
Tác giả CN Lương Phương Hậu
Nhan đề Chỉ dẫn kỹ thuật công trình chỉnh trị sông / Lương Phương Hậu (Chủ biên), Nguyễn Thanh Hoàn, Nguyễn Thị Hải Lý
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2011
Mô tả vật lý 342 tr. ; minh họa, 27 cm. :
Tóm tắt Phương pháp quy hoạch chỉnh trị sông; Công trình gia cố bờ sông kênh và công trình tác động vào dòng chảy - mỏ hàn; Kỹ thuật chỉnh trị sông phân lạch và công trình cắt sông, chỉnh trị đoạn sông gây trở ngại giao thông thuỷ...
Từ khóa tự do Kỹ thuật công trình
Từ khóa tự do Chỉnh trị sông
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thanh Hoàn
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Hải Lý
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(154): GT41995-2144, GT43028-31
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK02297-8, TK05017
00000000nfm#a2200000ua#4500
001620
00211
004F2189173-48EE-44AC-8B3A-B120EDE8B641
005202203231026
008160608s2011 vm vie
0091 0
020 |c100000
039|a20220323102744|bhuongpt|c20220323090359|dlinhnm|y20160901145741|zhuyenht
041 |aVIE
082 |a627.1|bLU-H
100 |aLương Phương Hậu|eChủ biên
245 |aChỉ dẫn kỹ thuật công trình chỉnh trị sông / |cLương Phương Hậu (Chủ biên), Nguyễn Thanh Hoàn, Nguyễn Thị Hải Lý
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2011
300 |a342 tr. ; |c27 cm. : |bminh họa,
520|aPhương pháp quy hoạch chỉnh trị sông; Công trình gia cố bờ sông kênh và công trình tác động vào dòng chảy - mỏ hàn; Kỹ thuật chỉnh trị sông phân lạch và công trình cắt sông, chỉnh trị đoạn sông gây trở ngại giao thông thuỷ...
653 |aKỹ thuật công trình
653 |aChỉnh trị sông
700|aNguyễn Thanh Hoàn
700|aNguyễn Thị Hải Lý
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(154): GT41995-2144, GT43028-31
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK02297-8, TK05017
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2022/nhapthang3/huong23.03.220001thumbimage.jpg
890|a157|b21|c1|d4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK02297 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 627.1 LU-H Sách Tiếng Việt 1
2 TK02298 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 627.1 LU-H Sách Tiếng Việt 2
3 GT41995 Kho giáo trình - Tầng 5 627.1 LU-H Giáo trình 3
4 GT41996 Kho giáo trình - Tầng 5 627.1 LU-H Giáo trình 4
5 GT41997 Kho giáo trình - Tầng 5 627.1 LU-H Giáo trình 5
6 GT41998 Kho giáo trình - Tầng 5 627.1 LU-H Giáo trình 6
7 GT41999 Kho giáo trình - Tầng 5 627.1 LU-H Giáo trình 7
8 GT42000 Kho giáo trình - Tầng 5 627.1 LU-H Giáo trình 8
9 GT42001 Kho giáo trình - Tầng 5 627.1 LU-H Giáo trình 9
10 GT42002 Kho giáo trình - Tầng 5 627.1 LU-H Giáo trình 10
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI