DDC 720
Tác giả CN Nguyễn Đức Thiềm
Nhan đề Nguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng, Khái niệm kiến trúc và cơ sở sáng tác / GS.TS.KTS. Nguyễn Đức Thiềm
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2005
Mô tả vật lý 379 tr. : minh họa ; 27 cm.
Phụ chú Thư mục: tr. 376
Tóm tắt Cung cấp các cơ sở lý luận nhập môn, kiến thức thực tiễn cụ thể để thực hiện các bài tập phân tích đánh giá kiến trúc, nghiên cứu yêu công năng, sử dụng vật liệu kết cấu để làm các đồ án kiến trúc nhỏ
Từ khóa tự do Cơ sở sáng tác
Từ khóa tự do Kiến trúc
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(293): GT62139-431
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK02244-6
00000000nam#a2200000ua#4500
001600
00211
00497F64EA8-7D15-4B8F-BD5C-ADBC28300B11
005202205091038
008160608s2005 vm vie
0091 0
020 |c62000
039|a20220509104058|bhuongpt|c20220509101131|dlinhnm|y20160901141415|zthanhpm
041 |aVie
082 |a720|bNG-T
100 |aNguyễn Đức Thiềm
245 |aNguyên lý thiết kế kiến trúc dân dụng, |pKhái niệm kiến trúc và cơ sở sáng tác / |cGS.TS.KTS. Nguyễn Đức Thiềm
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2005
300 |a379 tr. : |bminh họa ; |c27 cm.
500|aThư mục: tr. 376
520|aCung cấp các cơ sở lý luận nhập môn, kiến thức thực tiễn cụ thể để thực hiện các bài tập phân tích đánh giá kiến trúc, nghiên cứu yêu công năng, sử dụng vật liệu kết cấu để làm các đồ án kiến trúc nhỏ
653 |aCơ sở sáng tác
653 |aKiến trúc
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(293): GT62139-431
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK02244-6
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap 2022/nhapthang5/huong09.05.220002thumbimage.jpg
890|a296|b191|c1|d67
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK02244 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 720 NG-T Giáo trình 1
2 TK02245 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 720 NG-T Giáo trình 2
3 TK02246 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 720 NG-T Giáo trình 3
4 GT62157 Kho giáo trình - Tầng 5 720 NG-T Giáo trình 22
5 GT62158 Kho giáo trình - Tầng 5 720 NG-T Giáo trình 23
6 GT62159 Kho giáo trình - Tầng 5 720 NG-T Giáo trình 24
7 GT62160 Kho giáo trình - Tầng 5 720 NG-T Giáo trình 25
8 GT62139 Kho giáo trình - Tầng 5 720 NG-T Giáo trình 4
9 GT62140 Kho giáo trình - Tầng 5 720 NG-T Giáo trình 5
10 GT62141 Kho giáo trình - Tầng 5 720 NG-T Giáo trình 6
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI