DDC 711.5524
Tác giả CN Nguyễn Tại
Nhan đề Kiến trúc công nghiệp /. Tập 1, Quy hoạch khu công nghiệp và lựa chọn địa điểm xây dựng xí nghiệp công nghiệp / TS. Nguyễn Tại, TS. Phạm Đình Tuyển.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2001
Mô tả vật lý 156 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Công nghiệp
Từ khóa tự do Quy hoạch
Từ khóa tự do Kiến trúc
Tác giả(bs) CN Phạm, Đình Tuyển
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(280): GT60228-507
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK02217-9
00000000nam#a2200000ua#4500
001591
00211
00423F868EF-1417-4000-9D27-0A7D40C7CD3B
005202012101516
008160608s2001 vm vie
0091 0
020 |c24,000
039|a20201210151615|bthuydh|c20200707151330|dthuydh|y20160901110648|zthuydh
041 |aVie
082 |a711.5524|bNG-T (1)
100 |aNguyễn Tại|cTS.
245 |aKiến trúc công nghiệp /. |nTập 1, |pQuy hoạch khu công nghiệp và lựa chọn địa điểm xây dựng xí nghiệp công nghiệp / |cTS. Nguyễn Tại, TS. Phạm Đình Tuyển.
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2001
300 |a156 tr. ; |c27 cm.
653 |aCông nghiệp
653 |aQuy hoạch
653 |aKiến trúc
700 |aPhạm, Đình Tuyển
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(280): GT60228-507
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK02217-9
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/sachtiengviet/kientruccongnghiept1/noidung_001thumbimage.jpg
890|a283|b747|c1|d246
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK02217 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 711.5524 NG-T Giáo trình 1
2 TK02218 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 711.5524 NG-T Giáo trình 2
3 TK02219 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 711.5524 NG-T Giáo trình 3
4 GT60228 Kho giáo trình - Tầng 5 711.5524 NG-T (1) Giáo trình 4 Hạn trả:19-01-2023
5 GT60229 Kho giáo trình - Tầng 5 711.5524 NG-T (1) Giáo trình 5
6 GT60230 Kho giáo trình - Tầng 5 711.5524 NG-T (1) Giáo trình 6 Hạn trả:06-06-2019
7 GT60231 Kho giáo trình - Tầng 5 711.5524 NG-T (1) Giáo trình 7
8 GT60232 Kho giáo trình - Tầng 5 711.5524 NG-T (1) Giáo trình 8
9 GT60233 Kho giáo trình - Tầng 5 711.5524 NG-T (1) Giáo trình 9 Hạn trả:15-03-2024
10 GT60234 Kho giáo trình - Tầng 5 711.5524 NG-T (1) Giáo trình 10
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI