DDC 720.1
Tác giả CN Đặng Thái Hoàng
Nhan đề Tư duy và tổ hợp kiến trúc / Đặng Thái Hoàng (Sưu tầm và giới thiệu)
Thông tin xuất bản H. : Xây Dựng, 2005
Mô tả vật lý 207 tr. ; 24 cm.
Từ khóa tự do Hình thức kiến trúc
Từ khóa tự do Thể hiện kiến trúc
Từ khóa tự do Tổ hợp kiến trúc
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(45): GT67611-55
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK02199-201
00000000nam#a2200000ua#4500
001582
00211
0040B1951CE-A677-4213-BC20-062E1B41AB3E
005201810170932
008160608s2005 vm vie
0091 0
020 |c35000
039|a20181017092946|bthuctap1|c20181015161802|dhuongpt|y20160901104312|zhoadt
041 |aVie
082 |a720.1|bĐA - H
100 |aĐặng Thái Hoàng
245 |aTư duy và tổ hợp kiến trúc / |cĐặng Thái Hoàng (Sưu tầm và giới thiệu)
260 |aH. : |bXây Dựng, |c2005
300 |a207 tr. ; |c24 cm.
653 |aHình thức kiến trúc
653 |aThể hiện kiến trúc
653 |aTổ hợp kiến trúc
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(45): GT67611-55
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK02199-201
890|a48|b137|c1|d10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK02199 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 720.1 ĐA - H Giáo trình 1
2 TK02200 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 720.1 ĐA - H Giáo trình 2
3 TK02201 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 720.1 ĐA - H Giáo trình 3
4 GT67611 Kho giáo trình - Tầng 5 720.1 ĐA - H Giáo trình 4 Hạn trả:05-03-2020
5 GT67612 Kho giáo trình - Tầng 5 720.1 ĐA - H Giáo trình 5 Hạn trả:10-05-2021
6 GT67613 Kho giáo trình - Tầng 5 720.1 ĐA - H Giáo trình 6 Hạn trả:19-04-2018
7 GT67614 Kho giáo trình - Tầng 5 720.1 ĐA - H Giáo trình 7 Hạn trả:17-04-2021
8 GT67615 Kho giáo trình - Tầng 5 720.1 ĐA - H Giáo trình 8 Hạn trả:12-02-2024
9 GT67616 Kho giáo trình - Tầng 5 720.1 ĐA - H Giáo trình 9 Hạn trả:25-09-2023
10 GT67617 Kho giáo trình - Tầng 5 720.1 ĐA - H Giáo trình 10 Hạn trả:06-01-2020
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI