DDC 624.18341
Tác giả CN Phạm, Văn Hội
Nhan đề Kết cấu liên hợp thép - bêtông dùng trong nhà cao tầng / PGS, TS. Phạm Văn Hội
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học Kỹ thuật, 2006
Mô tả vật lý 213tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Bêtông
Từ khóa tự do Kết cấu
Từ khóa tự do Thép
Từ khóa tự do Liên hợp
Từ khóa tự do Nhà cao tầng
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(194): GT32155-348
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK02175-7
00000000nam#a2200000ua#4500
001577
00211
004498A2BB0-C211-4E51-B5CB-9D3F2F209FBC
005202012101512
008160608s2006 vm vie
0091 0
020 |c38,000
039|a20201210151200|bthuydh|c20200707150953|dthuydh|y20160901102614|zthuydh
041 |aVie
082 |a624.18341|bPH-H
100 |aPhạm, Văn Hội|cPGS, TS.
245 |aKết cấu liên hợp thép - bêtông dùng trong nhà cao tầng / |cPGS, TS. Phạm Văn Hội
260 |aHà Nội : |bKhoa học Kỹ thuật, |c2006
300 |a213tr. ; |c27 cm.
653 |aBêtông
653 |aKết cấu
653 |aThép
653 |aLiên hợp
653 |aNhà cao tầng
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(194): GT32155-348
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK02175-7
890|a197|b306|c1|d65
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK02175 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.18341 PH - H Giáo trình 1
2 TK02176 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.18341 PH - H Giáo trình 2
3 TK02177 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.18341 PH - H Giáo trình 3
4 GT32197 Kho giáo trình - Tầng 5 624.18341 PH - H Giáo trình 46 Hạn trả:12-09-2022
5 GT32198 Kho giáo trình - Tầng 5 624.18341 PH - H Giáo trình 47
6 GT32331 Kho giáo trình - Tầng 5 624.18341 PH - H Giáo trình 180
7 GT32332 Kho giáo trình - Tầng 5 624.18341 PH - H Giáo trình 181
8 GT32333 Kho giáo trình - Tầng 5 624.18341 PH - H Giáo trình 182
9 GT32334 Kho giáo trình - Tầng 5 624.18341 PH - H Giáo trình 183
10 GT32155 Kho giáo trình - Tầng 5 624.18341 PH - H Giáo trình 4 Hạn trả:10-06-2024
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI