DDC 722
Nhan đề Giáo trình lịch sử kiến trúc thế giới / Nguyễn Sỹ Quế... [et al.]
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa
Thông tin xuất bản H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2012
Mô tả vật lý 220 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Kiến trúc thế giới
Từ khóa tự do Lịch sử kiến trúc
Tác giả(bs) CN Nguyễn Sỹ Quế
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn ĐỈnh
Tác giả(bs) CN Nguyễn Hồng Hương
Tác giả(bs) CN Trần Văn Khải
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(210): GT65879-6085, GT66608-10
00000000nam#a2200000ua#4500
0015519
00211
004E1BADBA5-BF9E-425E-9120-033BCBFA5344
005201810170944
008160608s2012 vm vie
0091 0
020 |c67000
039|a20181017094449|blinhnm|c20181015160441|dthuctap1|y20170103170319|zhoadt
041 |aVie
082 |a722|bGIA
245 |aGiáo trình lịch sử kiến trúc thế giới / |cNguyễn Sỹ Quế... [et al.]
250 |aTái bản lần thứ nhất có sửa chữa
260 |aH. : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2012
300 |a220 tr. ; |c27 cm.
653 |aKiến trúc thế giới
653 |aLịch sử kiến trúc
700 |aNguyễn Sỹ Quế
700|aNguyễn Văn ĐỈnh
700|aNguyễn Hồng Hương
700|aTrần Văn Khải
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(210): GT65879-6085, GT66608-10
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/giaotrinh_hoico/lichsukttg 2012thumbimage.jpg
890|a210|b169|c1|d74
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 GT65879 Kho giáo trình - Tầng 5 722 GIA Giáo trình 1
2 GT65880 Kho giáo trình - Tầng 5 722 GIA Giáo trình 2
3 GT65881 Kho giáo trình - Tầng 5 722 GIA Giáo trình 3
4 GT65882 Kho giáo trình - Tầng 5 722 GIA Giáo trình 4
5 GT65883 Kho giáo trình - Tầng 5 722 GIA Giáo trình 5
6 GT65884 Kho giáo trình - Tầng 5 722 GIA Giáo trình 6
7 GT65885 Kho giáo trình - Tầng 5 722 GIA Giáo trình 7
8 GT65886 Kho giáo trình - Tầng 5 722 GIA Giáo trình 8
9 GT65887 Kho giáo trình - Tầng 5 722 GIA Giáo trình 9
10 GT65888 Kho giáo trình - Tầng 5 722 GIA Giáo trình 10
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI