DDC 526.9
Tác giả CN Phạm, Văn Chuyên
Nhan đề Trắc địa xây dựng 2 / PGS.TS. Phạm Văn Chuyên
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2024
Mô tả vật lý 140 tr. : minh họa
Tóm tắt Đề cập những ứng dụng cơ bản của trắc địa và bản đồ cần thiết trong tất cả các giai đoạn khảo sát , thiết kế , thi công và sử dung công trình .
Thuật ngữ chủ đề Trắc địa
Thuật ngữ chủ đề Bản đồ
Địa chỉ TVXD
00000000nam#a2200000ui#4500
00154208
00212
0040C9BA8B8-ECA4-4055-89E2-FFCF6F2D51F8
005202403291525
008081223s2024 vm| vie
0091 0
039|a20240329152529|blinhnm|y20240329152500|zlinhnm
082 |a526.9|bPH-C
100|aPhạm, Văn Chuyên
245 |aTrắc địa xây dựng 2 / |cPGS.TS. Phạm Văn Chuyên
260 |aHà Nội, |c2024
300 |a140 tr. : |bminh họa
520 |aĐề cập những ứng dụng cơ bản của trắc địa và bản đồ cần thiết trong tất cả các giai đoạn khảo sát , thiết kế , thi công và sử dung công trình .
650|aTrắc địa
650|aBản đồ
852 |aTVXD
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2024/thang 3/trac dia xd 2thumbimage.jpg
Không tìm thấy biểu ghi nào
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI