DDC 526.9
Tác giả CN Phạm, Văn Chuyên
Nhan đề Trắc địa xây dựng 1 / PGS.TS. Phạm Văn Chuyên
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2024
Mô tả vật lý 99 tr. : minh họa ; cm.
Tóm tắt Giới thiệu một số vấn đề cốt lõi của Trắc địa và bản đồ cần thiết cho ngành xây dựng kiến trúc
Thuật ngữ chủ đề Trắc địa
Địa chỉ TVXD
00000000nam#a2200000ui#4500
00154207
00212
00460CBA6AC-D0C2-4358-BA85-35D9C111F8FC
005202403291516
008081223s2024 vm| vie
0091 0
039|a20240329151640|blinhnm|y20240329151555|zlinhnm
082 |a526.9|bPH-C
100 |aPhạm, Văn Chuyên
245 |aTrắc địa xây dựng 1 / |cPGS.TS. Phạm Văn Chuyên
260 |aHà Nội, |c2024
300 |a99 tr. : |bminh họa ; |ccm.
520 |aGiới thiệu một số vấn đề cốt lõi của Trắc địa và bản đồ cần thiết cho ngành xây dựng kiến trúc
650|aTrắc địa
852 |aTVXD
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2024/thang 3/trac dia xd1thumbimage.jpg
Không tìm thấy biểu ghi nào
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI