DDC 526.9
Tác giả CN Phạm, Văn Chuyên
Nhan đề 254 bài tập trắc địa theo phương pháp luận / PGS.TS. Phạm Văn Chuyên
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2024
Mô tả vật lý 392 tr. : minh họa
Tóm tắt Nội dung tài liệu gồm có: 254 bài tập trắc địa theo phương pháp tự luận có hướng dẫn cách giải; bài tập lớn trắc địa; một số đề thi trắc địa
Thuật ngữ chủ đề Trắc địa
Địa chỉ TVXD
00000000nam#a2200000ui#4500
00154206
00212
004277B3E49-0231-4C71-9C8C-CDC6123F6AFF
005202403291511
008081223s2024 vm| vie
0091 0
039|y20240329151123|zlinhnm
082 |a526.9|bPH-C
100 |aPhạm, Văn Chuyên
245 |a254 bài tập trắc địa theo phương pháp luận / |cPGS.TS. Phạm Văn Chuyên
260 |aHà Nội, |c2024
300 |a392 tr. : |bminh họa
520 |aNội dung tài liệu gồm có: 254 bài tập trắc địa theo phương pháp tự luận có hướng dẫn cách giải; bài tập lớn trắc địa; một số đề thi trắc địa
650|aTrắc địa
852 |aTVXD
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2024/thang 3/254 bai tap trac diathumbimage.jpg
Không tìm thấy biểu ghi nào
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI