DDC 526.9
Tác giả CN Phạm, Văn Chuyên
Nhan đề Giáo trình đo đạc / PGS.TS. Phạm Văn Chuyên
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2024
Mô tả vật lý 144 tr. : minh họa
Tóm tắt Nội dung tài liệu gồm có: Phần thứ nhất là dụng cụ đo đạc trắc địa hiện đại và tiên tiến của thế kỷ 21 như máy định vị toàn cầu GPS, máy toàn đạc điện tử, máy chiếu đứng thiên đỉnh laze. Phần thứ hai là đo đạc các yếu tố cơ bản của trắc địa như đo góc, đo dài, đo cao.
Thuật ngữ chủ đề Đo đạc
Thuật ngữ chủ đề Máy trắc địa
Địa chỉ TVXD
00000000nam#a2200000ui#4500
00154203
00212
004639902FD-1E5E-4A05-942E-74FB1DFCD6E9
005202403291504
008081223s2024 vm| vie
0091 0
039|y20240329150425|zlinhnm
082 |a526.9|bPH-C
100 |aPhạm, Văn Chuyên
245 |aGiáo trình đo đạc / |cPGS.TS. Phạm Văn Chuyên
260 |aHà Nội, |c2024
300 |a144 tr. : |bminh họa
520 |aNội dung tài liệu gồm có: Phần thứ nhất là dụng cụ đo đạc trắc địa hiện đại và tiên tiến của thế kỷ 21 như máy định vị toàn cầu GPS, máy toàn đạc điện tử, máy chiếu đứng thiên đỉnh laze. Phần thứ hai là đo đạc các yếu tố cơ bản của trắc địa như đo góc, đo dài, đo cao.
650|aĐo đạc
650|aMáy trắc địa
852 |aTVXD
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2024/thang 3/gt do dacthumbimage.jpg
Không tìm thấy biểu ghi nào
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI