DDC 526.9
Tác giả CN Phạm, Văn Chuyên
Nhan đề Đo đạc bản đồ / PGS.TS. Phạm Văn Chuyên
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2024
Mô tả vật lý 116 tr. : minh họa
Tóm tắt Nội dung tài liệu gồm có: bản đồ địa hình, bản đồ địa chính, bình đồ địa hình, mặt cắt địa hình, trắc địa ảnh. Những vấn đề này cần thiết cho tất cả các giai đoạn khảo sát, thiết kế, thi công và sử dụng công trình
Thuật ngữ chủ đề Đo đạc
Thuật ngữ chủ đề Trắc địa
Thuật ngữ chủ đề Bản đồ
Địa chỉ TVXD
Tệp tin điện tử https://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2024/thang 3/do dac ban do
00000000nam#a2200000ui#4500
00154199
00212
0046E06F9F7-53E5-44E4-A900-171AFBBE9B05
005202403291533
008081223s2024 vm| vie
0091 0
039|a20240329153308|blinhnm|c20240329145533|dlinhnm|y20240329144357|zlinhnm
082 |a526.9|bPH-C
100 |aPhạm, Văn Chuyên
245 |aĐo đạc bản đồ / |cPGS.TS. Phạm Văn Chuyên
260 |aHà Nội, |c2024
300 |a116 tr. : |bminh họa
520 |aNội dung tài liệu gồm có: bản đồ địa hình, bản đồ địa chính, bình đồ địa hình, mặt cắt địa hình, trắc địa ảnh. Những vấn đề này cần thiết cho tất cả các giai đoạn khảo sát, thiết kế, thi công và sử dụng công trình
650|aĐo đạc
650|aTrắc địa
650|aBản đồ
852 |aTVXD
856|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2024/thang 3/do dac ban do
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2024/thang 3/do dac ban dothumbimage.jpg
Không tìm thấy biểu ghi nào
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI