DDC 526.9
Tác giả CN Phạm, Văn Chuyên
Nhan đề Độ chính xác trắc địa cần thiết trong xây dựng / PGS.TS. Phạm Văn Chuyên
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2024
Mô tả vật lý 48 tr. : minh họa
Tóm tắt Công tác trắc địa, công tác thi công, biến dạng công trình là ba yếu tố chính ảnh hưởng đến chất lượng công trình xây dựng.Vậy độ chính xác trắc địa cần thiết trong xây dựng là bao nhiêu sẽ là tối ưu nhất đối với công trình xây dựng ? Nó sẽ được xác định như thế nào? Tài liệu này sẽ giải quyết các câu hỏi đó
Thuật ngữ chủ đề Trắc địa
Địa chỉ TVXD
00000000nam#a2200000ui#4500
00154187
00212
004BE52ACD4-69D5-4DA6-8F60-82D3AAEE840B
005202403291652
008081223s2024 vm| vie
0091 0
039|a20240329165204|blinhnm|c20240329153211|dlinhnm|y20240326153413|zlinhnm
082 |a526.9|bPH-C
100 |aPhạm, Văn Chuyên
245 |aĐộ chính xác trắc địa cần thiết trong xây dựng / |cPGS.TS. Phạm Văn Chuyên
260 |aHà Nội, |c2024
300 |a48 tr. : |bminh họa
520 |aCông tác trắc địa, công tác thi công, biến dạng công trình là ba yếu tố chính ảnh hưởng đến chất lượng công trình xây dựng.Vậy độ chính xác trắc địa cần thiết trong xây dựng là bao nhiêu sẽ là tối ưu nhất đối với công trình xây dựng ? Nó sẽ được xác định như thế nào? Tài liệu này sẽ giải quyết các câu hỏi đó
650|aTrắc địa
852 |aTVXD
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2024/thang 3/do chinh xac trac dia can thietthumbimage.jpg
Không tìm thấy biểu ghi nào
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI