DDC 624.183462
Tác giả CN Lê, Bá Huế
Nhan đề Khung bê tông cốt thép toàn khối / PGS.TS Lê Bá Huế (chủ biên), TS. Phan Minh Tuấn, TS. Nguyễn Đăng Nguyên
Lần xuất bản Tái bản có sửa chữa, bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2023
Mô tả vật lý 192 tr. : minh họa ; 30 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Bộ môn Công trình Bê tông Cốt thép
Tóm tắt Đề cập những vấn đề tính toán và cấu tạo kết cấu khung bê tông cốt thép toàn khối chịu các loại tải trọng thông thường, có ví dụ kèm theo, cập nhật các tiêu chuẩn TCVN2737:2023 và TCVN5574:2018
Thuật ngữ chủ đề Kết cấu
Thuật ngữ chủ đề Thiết kế
Thuật ngữ chủ đề Khung nhà
Thuật ngữ chủ đề Bê tông cốt thép
Môn học Đồ án kết cấu nhà bê tông cốt thép
Tác giả(bs) CN Phan, Minh Tuấn
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Đăng Nguyên
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(37): GT92435-71
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK07366-8
00000000nam#a2200000ui#4500
00154180
00211
004F20AF9A2-878F-4949-A092-9A8BECE8095A
005202403211512
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786046727293|c150000
039|a20240321151213|blinhnm|c20240321150920|dlinhnm|y20240321142826|zlinhnm
082 |a624.183462|bLÊ-H
100 |aLê, Bá Huế
245 |aKhung bê tông cốt thép toàn khối / |cPGS.TS Lê Bá Huế (chủ biên), TS. Phan Minh Tuấn, TS. Nguyễn Đăng Nguyên
250 |aTái bản có sửa chữa, bổ sung
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2023
300 |a192 tr. : |bminh họa ; |c30 cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Bộ môn Công trình Bê tông Cốt thép
520 |aĐề cập những vấn đề tính toán và cấu tạo kết cấu khung bê tông cốt thép toàn khối chịu các loại tải trọng thông thường, có ví dụ kèm theo, cập nhật các tiêu chuẩn TCVN2737:2023 và TCVN5574:2018
650|aKết cấu
650|aThiết kế
650|aKhung nhà
650|aBê tông cốt thép
690 |aĐồ án kết cấu nhà bê tông cốt thép
700 |aPhan, Minh Tuấn
700 |aNguyễn, Đăng Nguyên
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(37): GT92435-71
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK07366-8
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2024/thang 3/21.3.240001thumbimage.jpg
890|a40|b24|c1|d36
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07366 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.183462 LÊ-H Giáo trình 1
2 TK07367 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.183462 LÊ-H Giáo trình 2
3 TK07368 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.183462 LÊ-H Giáo trình 3
4 GT92435 Kho giáo trình - Tầng 5 624.183462 LÊ-H Giáo trình 4 Hạn trả:21-09-2024
5 GT92436 Kho giáo trình - Tầng 5 624.183462 LÊ-H Giáo trình 5
6 GT92437 Kho giáo trình - Tầng 5 624.183462 LÊ-H Giáo trình 6
7 GT92438 Kho giáo trình - Tầng 5 624.183462 LÊ-H Giáo trình 7 Hạn trả:31-10-2024
8 GT92439 Kho giáo trình - Tầng 5 624.183462 LÊ-H Giáo trình 8 Hạn trả:31-10-2024
9 GT92440 Kho giáo trình - Tầng 5 624.183462 LÊ-H Giáo trình 9 Hạn trả:01-11-2024
10 GT92441 Kho giáo trình - Tầng 5 624.183462 LÊ-H Giáo trình 10 Hạn trả:31-10-2024
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI