DDC 690.22
Nhan đề Giáo trình an toàn và sức khỏe lao động trong thi công xây dựng / TS. Trần Quang Dũng, PGS.TS. Hồ Ngọc Khoa (đồng chủ biên) ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2023
Mô tả vật lý 260 tr. : minh họa ; 27 cm.
Phụ chú Thư mục: tr. 252-523
Tóm tắt Cung cấp kiến thức về quản lý an toàn và sức khỏe lao động, các giải pháp công nghệ kỹ thuật, giải pháp tổ chức - quản lý kiểm soát rủi ro
Thuật ngữ chủ đề An toàn lao động
Thuật ngữ chủ đề Xây dựng
Môn học An toàn lao động
Tác giả(bs) CN Kiều, Thế Chinh
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Ngọc Thoan
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Tuấn Ngọc Tú
Tác giả(bs) CN Trần, Quang Dũng
Tác giả(bs) CN Lê, Đình Tiến
Tác giả(bs) CN Lê, Hồng Hà
Tác giả(bs) CN Hồ, Ngọc Khoa
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hùng Cường
Tác giả(bs) CN Lê, Thị Phương Loan
Tác giả(bs) CN Doãn, Hiệu
Tác giả(bs) CN Phạm, Tiến Tới
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(197): GT92238-434
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK07363-5
00000000nam#a2200000ui#4500
00154117
00211
00486A2E84A-E7C1-420A-9539-7756FD9CFB3F
005202403200945
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786048275396|c149000
039|a20240320094507|blinhnm|y20240319093827|zlinhnm
082 |a690.22|bGIA
245 |aGiáo trình an toàn và sức khỏe lao động trong thi công xây dựng / |cTS. Trần Quang Dũng, PGS.TS. Hồ Ngọc Khoa (đồng chủ biên) ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2023
300 |a260 tr. : |bminh họa ; |c27 cm.
500 |aThư mục: tr. 252-523
520 |aCung cấp kiến thức về quản lý an toàn và sức khỏe lao động, các giải pháp công nghệ kỹ thuật, giải pháp tổ chức - quản lý kiểm soát rủi ro
650|aAn toàn lao động
650|aXây dựng
690 |aAn toàn lao động
700 |aKiều, Thế Chinh
700 |aNguyễn, Ngọc Thoan
700 |aNguyễn, Tuấn Ngọc Tú
700|aTrần, Quang Dũng
700|aLê, Đình Tiến
700|aLê, Hồng Hà
700|aHồ, Ngọc Khoa
700|aNguyễn, Hùng Cường
700|aLê, Thị Phương Loan
700|aDoãn, Hiệu
700|aPhạm, Tiến Tới
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(197): GT92238-434
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK07363-5
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/nhap2024/thang 3/18.3.240001thumbimage.jpg
890|a200|b186|c1|d5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07363 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 690.22 GIA Giáo trình 1
2 TK07364 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 690.22 GIA Giáo trình 2
3 TK07365 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 690.22 GIA Giáo trình 3
4 GT92238 Kho giáo trình - Tầng 5 690.22 GIA Giáo trình 4 Hạn trả:26-08-2024
5 GT92239 Kho giáo trình - Tầng 5 690.22 GIA Giáo trình 5 Hạn trả:23-08-2024
6 GT92240 Kho giáo trình - Tầng 5 690.22 GIA Giáo trình 6 Hạn trả:23-08-2024
7 GT92241 Kho giáo trình - Tầng 5 690.22 GIA Giáo trình 7 Hạn trả:31-08-2024
8 GT92242 Kho giáo trình - Tầng 5 690.22 GIA Giáo trình 8
9 GT92243 Kho giáo trình - Tầng 5 690.22 GIA Giáo trình 9 Hạn trả:26-08-2024
10 GT92244 Kho giáo trình - Tầng 5 690.22 GIA Giáo trình 10 Hạn trả:26-08-2024
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI