DDC 729
Tác giả CN Phạm, Đình Việt
Nhan đề Nội thất & thiết kế nội thất. Tập 1 / KTS. Phạm Đình Việt (chủ biên)
Nhan đề khác Nội thất và thiết kế nội thất
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2018
Mô tả vật lý 223 tr. : minh họa màu ; 24 cm.
Phụ chú Thư mục: tr. 213-215
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Khoa Kiến trúc - Quy hoạch. Bộ môn Kiến trúc Dân dụng
Tóm tắt Cung cấp những vấn đề cơ sở cho việc tổ chức không gian và trang trí nội thất, định nghĩa về Nội thất và Thiết kế Nội thất, tổ chức không gian, sự tương quan giữa kích thước con người và không gian, ánh sáng và mầu sắc, phong thủy trong trang trí nội thất, trình tự thiết kế
Thuật ngữ chủ đề Thiết kế
Thuật ngữ chủ đề Nội thất
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(1): TK07360
00000000nam#a2200000ui#4500
00153904
00212
00442426BB5-C3F0-4249-9E82-8C1C9824C679
005202402210950
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786048224394|c258000
039|a20240221095119|bhuongpt|c20240221085811|dlinhnm|y20240221085651|zlinhnm
082 |a729|bPH-V (1)
100 |aPhạm, Đình Việt
245 |aNội thất & thiết kế nội thất. |pTập 1 / |cKTS. Phạm Đình Việt (chủ biên)
246|aNội thất và thiết kế nội thất
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2018
300 |a223 tr. : |bminh họa màu ; |c24 cm.
500 |aThư mục: tr. 213-215
500|aĐTTS ghi: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Khoa Kiến trúc - Quy hoạch. Bộ môn Kiến trúc Dân dụng
520 |aCung cấp những vấn đề cơ sở cho việc tổ chức không gian và trang trí nội thất, định nghĩa về Nội thất và Thiết kế Nội thất, tổ chức không gian, sự tương quan giữa kích thước con người và không gian, ánh sáng và mầu sắc, phong thủy trong trang trí nội thất, trình tự thiết kế
650|aThiết kế
650|aNội thất
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(1): TK07360
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2024/thang 2/21.2.240002thumbimage.jpg
890|a1|b0|c1|d3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07360 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 729 PH-V (1) Sách Tiếng Việt 1
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI