DDC 381
Nhan đề Giáo trình kinh tế thương mại - dịch vụ : dành cho ngành Kinh tế, Logistics và Quản trị Kinh doanh / GS.TS. Đặng Đình Đào ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tài chính, 2023
Mô tả vật lý 503 tr. : minh họa ; 21 cm.
Tóm tắt Trình bày bản chất kinh tế của thương mại - dịch vụ trong nền kinh tế thị trường; khái quát về thị trường và thương mại - dịch vụ Việt Nam qua các thời kỳ phát triển; quản lý nhà nước về thương mại - dịch vụ; tổ chức và quản lý hoạt động thương mại của doanh nghiệp sản xuất; quản lý dự trữ sản xuất ở doanh nghiệp...
Thuật ngữ chủ đề Thương mại
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế
Thuật ngữ chủ đề Dịch vụ
Tác giả(bs) CN Đặng, Đình Đào
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(7): GT92203-9
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK07339-41
00000000nam#a2200000ui#4500
00153884
00211
00434CD04A1-87C5-487B-BAE7-9A167467E64D
005202401181451
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786047936632|c189000
039|a20240118145152|blinhnm|y20240118145125|zlinhnm
082 |a381|bGIA
245 |aGiáo trình kinh tế thương mại - dịch vụ : |bdành cho ngành Kinh tế, Logistics và Quản trị Kinh doanh / |cGS.TS. Đặng Đình Đào ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bTài chính, |c2023
300 |a503 tr. : |bminh họa ; |c21 cm.
520 |a Trình bày bản chất kinh tế của thương mại - dịch vụ trong nền kinh tế thị trường; khái quát về thị trường và thương mại - dịch vụ Việt Nam qua các thời kỳ phát triển; quản lý nhà nước về thương mại - dịch vụ; tổ chức và quản lý hoạt động thương mại của doanh nghiệp sản xuất; quản lý dự trữ sản xuất ở doanh nghiệp...
650|aThương mại
650|aKinh tế
650|aDịch vụ
700|aĐặng, Đình Đào
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(7): GT92203-9
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK07339-41
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2024/thang 1/18.1.240002thumbimage.jpg
890|a10|b0|c1|d2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 GT92203 Kho giáo trình - Tầng 5 381 GIA Giáo trình 4
2 GT92204 Kho giáo trình - Tầng 5 381 GIA Giáo trình 5
3 GT92205 Kho giáo trình - Tầng 5 381 GIA Giáo trình 6
4 TK07339 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 381 GIA Giáo trình 1
5 TK07340 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 381 GIA Giáo trình 2
6 TK07341 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 381 GIA Giáo trình 3
7 GT92206 Kho giáo trình - Tầng 5 381 GIA Giáo trình 7
8 GT92207 Kho giáo trình - Tầng 5 381 GIA Giáo trình 8
9 GT92208 Kho giáo trình - Tầng 5 381 GIA Giáo trình 9
10 GT92209 Kho giáo trình - Tầng 5 381 GIA Giáo trình 10
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI