DDC 363.110711
Tác giả CN Nguyễn, Ngọc Kiên
Nhan đề Kỹ thuật an toàn và môi trường : Giáo trình dùng cho cán bộ giảng dạy và sinh viên các trường kỹ thuật / TS. Nguyễn Ngọc Kiên (chủ biên), TS. Nguyễn Văn Tình, GS.TS. Trần Văn Địch
Lần xuất bản In lần thứ nhất
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2022
Mô tả vật lý 203 tr. : minh họa ; 24 cm.
Phụ chú Thư mục: tr. 201-203
Tóm tắt Những vấn đề chung về bảo hộ lao động và pháp lệnh bảo hộ lao động; kỹ thuật vệ sinh lao động; kĩ thuật an toàn; an toàn điện; vấn đề phòng chống cháy nổ và phương pháp sản xuất theo hướng thân thiện môi trường
Thuật ngữ chủ đề Công nghiệp
Thuật ngữ chủ đề Kĩ thuật an toàn
Thuật ngữ chủ đề Môi trường
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Tình
Tác giả(bs) CN Trần, Văn Địch
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK07226-8
00000000nam#a2200000ui#4500
00153681
00211
0047166F980-89F2-45ED-AEB1-E9B74C3436AE
005202310260927
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786046721819|c169000
039|a20231026092747|blinhnm|c20231013143606|dlinhnm|y20231013143330|zlinhnm
082 |a363.110711|bNG-K
100 |aNguyễn, Ngọc Kiên
245 |aKỹ thuật an toàn và môi trường : |bGiáo trình dùng cho cán bộ giảng dạy và sinh viên các trường kỹ thuật / |cTS. Nguyễn Ngọc Kiên (chủ biên), TS. Nguyễn Văn Tình, GS.TS. Trần Văn Địch
250 |aIn lần thứ nhất
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2022
300 |a203 tr. : |bminh họa ; |c24 cm.
500 |aThư mục: tr. 201-203
520 |aNhững vấn đề chung về bảo hộ lao động và pháp lệnh bảo hộ lao động; kỹ thuật vệ sinh lao động; kĩ thuật an toàn; an toàn điện; vấn đề phòng chống cháy nổ và phương pháp sản xuất theo hướng thân thiện môi trường
650|aCông nghiệp
650|aKĩ thuật an toàn
650|aMôi trường
700 |aNguyễn, Văn Tình
700 |aTrần, Văn Địch
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK07226-8
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2023/thang 10/11.10.230002thumbimagethumbimage.jpg
890|a3|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07226 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 363.110711 NG-K Sách Tiếng Việt 1
2 TK07227 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 363.110711 NG-K Sách Tiếng Việt 2
3 TK07228 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 363.110711 NG-K Sách Tiếng Việt 3
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI