DDC 712
Tác giả CN Hàn, Tất Ngạn
Nhan đề Kiến trúc cảnh quan / PTS.KTS. Hàn Tất Ngạn
Lần xuất bản Tái bản
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2020
Mô tả vật lý 223 tr. : minh họa ; 27 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt Khái niệm cơ bản về kiến trúc cảnh quan. Lược khảo lịch sử hình thành và phát triển kiến trúc cảnh quan. Quy hoạch và thiết kế cảnh quan
Thuật ngữ chủ đề Kiến trúc cảnh quan
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK07217-9
00000000nam#a2200000ui#4500
00153678
00211
00476F0912A-BD32-4464-ABBF-6C9D01DD3446
005202310261005
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786048232627|c97000
039|a20231026100515|blinhnm|c20231026093319|dlinhnm|y20231013100151|zlinhnm
082 |a712|bHA-N
100 |aHàn, Tất Ngạn
245 |aKiến trúc cảnh quan / |cPTS.KTS. Hàn Tất Ngạn
250 |aTái bản
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2020
300 |a223 tr. : |bminh họa ; |c27 cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
520 |aKhái niệm cơ bản về kiến trúc cảnh quan. Lược khảo lịch sử hình thành và phát triển kiến trúc cảnh quan. Quy hoạch và thiết kế cảnh quan
650|aKiến trúc cảnh quan
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK07217-9
890|a3|b0|c1|d42
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07217 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 712 HA-N Sách Tiếng Việt 1
2 TK07218 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 712 HA-N Sách Tiếng Việt 2
3 TK07219 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 712 HA-N Sách Tiếng Việt 3
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI