DDC 722
Tác giả CN Nguyễn, Quốc Thông
Nhan đề Lịch sử xây dựng đô thị cổ đại và trung đại phương Tây / TS.KTS. Nguyễn Quốc Thông (chủ biên)
Lần xuất bản Tái bản
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2013
Mô tả vật lý 296 tr. : minh họa ; 27 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường đại học Kiến trúc Hà Nội
Phụ chú Thư mục: tr. 294-296
Tóm tắt Giới thiệu các dạng cấu trúc đô thị, các hình thái không gian kiến trúc đô thị phổ biến của từng giai đoạn lịch sử và các quy luật phát triển của chúng qua: thời kỳ cổ đại, trung đại, phục hưng
Thuật ngữ chủ đề Lịch sử
Thuật ngữ chủ đề Đô thị
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK07214-6
00000000nam#a2200000ui#4500
00153677
00211
0049E4648E1-8B1B-43CC-A9BD-8C4EF3387FE2
005202310260931
008081223s2013 vm| vie
0091 0
020 |c106000
039|a20231026093129|blinhnm|c20231011160511|dlinhnm|y20231011160049|zlinhnm
082 |a722|bNG-T
100 |aNguyễn, Quốc Thông
245 |aLịch sử xây dựng đô thị cổ đại và trung đại phương Tây / |cTS.KTS. Nguyễn Quốc Thông (chủ biên)
250 |aTái bản
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2013
300 |a296 tr. : |bminh họa ; |c27 cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường đại học Kiến trúc Hà Nội
500|aThư mục: tr. 294-296
520 |aGiới thiệu các dạng cấu trúc đô thị, các hình thái không gian kiến trúc đô thị phổ biến của từng giai đoạn lịch sử và các quy luật phát triển của chúng qua: thời kỳ cổ đại, trung đại, phục hưng
650|aLịch sử
650|aĐô thị
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK07214-6
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhap2023/thang 10/11.10.230010thumbimagethumbimage.jpg
890|a3|b0|c1|d25
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK07214 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 722 NG-T Sách Tiếng Việt 1
2 TK07215 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 722 NG-T Sách Tiếng Việt 2
3 TK07216 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 722 NG-T Sách Tiếng Việt 3
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI