DDC 627.2
Tác giả CN Phùng Văn Thành
Nhan đề Giáo trình quy hoạch cảng / Phùng Văn Thành, Dương Văn Phúc
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 1984
Mô tả vật lý 545 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Quy hoạch cảng
Từ khóa tự do Xây dựng cảng
Từ khóa tự do Thiết kế cảng
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK01931-3
00000000nam#a2200000ua#4500
001529
0021
004A67AFE3D-BA06-4455-B191-49F729B27405
005201806120913
008160608s1984 vm vie
0091 0
039|a20180612091420|bduocnd|c20161018090420|dthuctap1|y20160831105354|zhuyenht
041 |aVIE
082 |a627.2|bPH-T
100 |aPhùng Văn Thành
245 |aGiáo trình quy hoạch cảng / |cPhùng Văn Thành, Dương Văn Phúc
260 |aH. : |bXây dựng, |c1984
300 |a545 tr. ; |c27 cm.
653 |aQuy hoạch cảng
653|aXây dựng cảng
653|aThiết kế cảng
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK01931-3
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/giaotrinhquyhoachcang_1984/1noidung_001thumbimage.jpg
890|a3|c1|b0|d15
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK01931 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 627.2 PH-T Sách Tiếng Việt 1
2 TK01932 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 627.2 PH-T Sách Tiếng Việt 2
3 TK01933 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 627.2 PH-T Sách Tiếng Việt 3
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI