DDC 625.7
Tác giả CN Trần, Đình Bửu
Nhan đề Giáo trình Xây dựng mặt đường ô tô. Tập 2 / GS.TS Trần Đình Bửu, GS.TS Dương Học Hải.
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2007
Mô tả vật lý 211 tr. : minh họa ; 27cm.
Từ khóa tự do Vật liệu xây dựng
Từ khóa tự do Mặt đường bê tông xi măng
Từ khóa tự do Mặt đường bê tông nhựa
Từ khóa tự do Công nghệ thi công
Tác giả(bs) CN Dương, Học Hải
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(286): GT41437-722
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK01920-2
00000000nam#a2200000ua#4500
001522
00211
00423DD198E-40E8-43CC-A8C0-3DBE8E220E1B
005202302101002
008160608s2007 vm vie
0091 0
020 |c30000
039|a20230210100335|blinhnm|c20230210100315|dlinhnm|y20160831104434|zlinhnm
082 |a625.7|bTR-B (2)
100 |aTrần, Đình Bửu|cGS.TS
245 |aGiáo trình Xây dựng mặt đường ô tô. |nTập 2 / |cGS.TS Trần Đình Bửu, GS.TS Dương Học Hải.
250 |aTái bản lần thứ nhất
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2007
300 |a211 tr. : |bminh họa ; |c27cm.
653 |aVật liệu xây dựng
653 |aMặt đường bê tông xi măng
653 |aMặt đường bê tông nhựa
653 |aCông nghệ thi công
700 |aDương, Học Hải
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(286): GT41437-722
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK01920-2
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/giaotrinh_hoico/gtxdmatduongoto tap2thumbimage.jpg
890|a289|b57|c1|d6
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK01920 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 625.7 TR-B (2) Giáo trình 1
2 TK01921 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 625.7 TR-B (2) Giáo trình 2
3 TK01922 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 625.7 TR-B (2) Giáo trình 3
4 GT41437 Kho giáo trình - Tầng 5 625.7 TR-B (2) Giáo trình 4
5 GT41438 Kho giáo trình - Tầng 5 625.7 TR-B (2) Giáo trình 5
6 GT41439 Kho giáo trình - Tầng 5 625.7 TR-B (2) Giáo trình 6
7 GT41440 Kho giáo trình - Tầng 5 625.7 TR-B (2) Giáo trình 7
8 GT41441 Kho giáo trình - Tầng 5 625.7 TR-B (2) Giáo trình 8
9 GT41442 Kho giáo trình - Tầng 5 625.7 TR-B (2) Giáo trình 9
10 GT41443 Kho giáo trình - Tầng 5 625.7 TR-B (2) Giáo trình 10
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI