DDC 628.7
Nhan đề Cấp nước và vệ sinh nông thôn / GS, TS. Trần Hiếu Nhuệ (chủ biên );...[et.al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học Kỹ thuật, 2001
Mô tả vật lý 379 tr. ; 27 cm.
Tóm tắt Tài liệu phục vụ giảng dạy, đào tạo các cán bộ thiết kế xây dựng, cung cấp số liệu, thông tin phục vụ thiết kế, bảo dưỡng các công trình, triển khai thực hiện các dự án cấp nước và vệ sinh nông thôn
Từ khóa tự do Xử lý nước
Từ khóa tự do Cấp nước
Từ khóa tự do Máy bơm
Từ khóa tự do Trạm bơm
Tác giả(bs) CN Trần Hiếu Nhuệ
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(133): GT47502-633, GT89557
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK01916-8
00000000nam#a2200000ua#4500
001518
00211
0048B8061A3-D0B9-47A0-AFDE-FE3F65907FCB
005202204071425
008160608s2001 vm vie
0091 0
039|a20220407142612|bhuongpt|c20201228151005|dthuydh|y20160831103847|zthuydh
041 |aVie
082 |a628.7|bCAP
245 |aCấp nước và vệ sinh nông thôn / |cGS, TS. Trần Hiếu Nhuệ (chủ biên );...[et.al.]
260 |aHà Nội : |bKhoa học Kỹ thuật, |c2001
300 |a379 tr. ; |c27 cm.
520|aTài liệu phục vụ giảng dạy, đào tạo các cán bộ thiết kế xây dựng, cung cấp số liệu, thông tin phục vụ thiết kế, bảo dưỡng các công trình, triển khai thực hiện các dự án cấp nước và vệ sinh nông thôn
653 |aXử lý nước
653 |aCấp nước
653 |aMáy bơm
653 |aTrạm bơm
700|aTrần Hiếu Nhuệ
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(133): GT47502-633, GT89557
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK01916-8
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/giaotrinh_hoico/capnuocvesinhnongthonthumbimage.jpg
890|a136|b92|c1|d16
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK01916 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 628.7 CÂP Giáo trình 1
2 TK01917 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 628.7 CÂP Giáo trình 2
3 TK01918 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 628.7 CÂP Giáo trình 3
4 GT47502 Kho giáo trình - Tầng 5 628.7 CÂP Giáo trình 4
5 GT47503 Kho giáo trình - Tầng 5 628.7 CÂP Giáo trình 5
6 GT47504 Kho giáo trình - Tầng 5 628.7 CÂP Giáo trình 6
7 GT47505 Kho giáo trình - Tầng 5 628.7 CÂP Giáo trình 7
8 GT47506 Kho giáo trình - Tầng 5 628.7 CÂP Giáo trình 8
9 GT47507 Kho giáo trình - Tầng 5 628.7 CÂP Giáo trình 9
10 GT47508 Kho giáo trình - Tầng 5 628.7 CÂP Giáo trình 10
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI