DDC 628.4
Tác giả CN Nguyễn, Xuân Nguyên
Nhan đề Phân tích và tổng hợp hệ thống cung cấp xử lý nước sản xuất công nghiệp / PGS, TS. Nguyễn Xuân Nguyên
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học Kỹ thuật, 2004
Mô tả vật lý 354 tr. ; 24 cm.
Từ khóa tự do Ô nhiễm
Từ khóa tự do Xử lý nước thải
Từ khóa tự do Môi trường
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK01898-900
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(25): GT48595-619
00000000nam#a2200000ua#4500
001513
0021
0047D7821CD-76B2-4550-B591-6CEDC938C7C6
005202012101442
008160608s2004 vm vie
0091 0
039|a20201210144207|bthuydh|c20200707145820|dthuydh|y20160831102957|zthuydh
041 |aVie
082 |a628.4|bNG-N
100 |aNguyễn, Xuân Nguyên|cPGS, TS.|eChủ biên
245 |aPhân tích và tổng hợp hệ thống cung cấp xử lý nước sản xuất công nghiệp / |cPGS, TS. Nguyễn Xuân Nguyên
260 |aHà Nội : |bKhoa học Kỹ thuật, |c2004
300 |a354 tr. ; |c24 cm.
653 |aÔ nhiễm
653 |aXử lý nước thải
653|aMôi trường
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK01898-900
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(25): GT48595-619
890|a28|b4|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK01898 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 628.4 NG - N Sách Tiếng Việt 1
2 TK01899 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 628.4 NG - N Sách Tiếng Việt 2
3 TK01900 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 628.4 NG - N Sách Tiếng Việt 3
4 GT48604 Kho giáo trình - Tầng 5 628.4 NG - N Giáo trình 19
5 GT48603 Kho giáo trình - Tầng 5 628.4 NG - N Giáo trình 20
6 GT48602 Kho giáo trình - Tầng 5 628.4 NG - N Giáo trình 21
7 GT48601 Kho giáo trình - Tầng 5 628.4 NG - N Giáo trình 22
8 GT48600 Kho giáo trình - Tầng 5 628.4 NG - N Giáo trình 23
9 GT48599 Kho giáo trình - Tầng 5 628.4 NG - N Giáo trình 24
10 GT48598 Kho giáo trình - Tầng 5 628.4 NG - N Giáo trình 25
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI