DDC 004.6
Tác giả TT Nhóm tác giả Elicom
Nhan đề Những công nghệ viễn thông hiện đại / Nhóm tác giả Elicom
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thống kê, 2001
Mô tả vật lý 319 tr. ; 27 cm.
Tùng thư Tủ sách tin học chất lượng cao Eligroup
Từ khóa tự do viện thông hiện đại
Từ khóa tự do công nghệ viễn thông
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK00050-2
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(5): GT00518-22
00000000nam#a2200000ua#4500
00149
0021
004FCF3D87B-380B-46AB-8704-D20DD9EEC738
005202007071110
008160608s2001 vm vie
0091 0
020 |c54,000
039|a20200707111040|bthuydh|c20200703135043|dthuydh|y20160824095735|zthuydh
041 |aVie
082 |a004.6|bNH-C
110 |aNhóm tác giả Elicom
245 |aNhững công nghệ viễn thông hiện đại / |cNhóm tác giả Elicom
260 |aHà Nội : |bThống kê, |c2001
300 |a319 tr. ; |c27 cm.
490 |aTủ sách tin học chất lượng cao Eligroup
653 |aviện thông hiện đại
653 |acông nghệ viễn thông
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK00050-2
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(5): GT00518-22
890|a8|b1|c1|d1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK00050 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 004.6 NH - C Sách Tiếng Việt 1
2 TK00051 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 004.6 NH - C Sách Tiếng Việt 2
3 TK00052 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 004.6 NH - C Sách Tiếng Việt 3
4 GT00518 Kho giáo trình - Tầng 5 004.6 NH - C Giáo trình 4
5 GT00519 Kho giáo trình - Tầng 5 004.6 NH - C Giáo trình 5 Hạn trả:10-06-2023
6 GT00520 Kho giáo trình - Tầng 5 004.6 NH - C Giáo trình 6
7 GT00521 Kho giáo trình - Tầng 5 004.6 NH - C Giáo trình 7
8 GT00522 Kho giáo trình - Tầng 5 004.6 NH - C Giáo trình 8
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI