DDC 625.7
Tác giả CN Nguyễn Quang Chiêu
Nhan đề Tổ chức thi công đường ô tô / Nguyễn Quang Chiêu, Dương Học Hải
Thông tin xuất bản H. : Giao thông Vận tải, 2000
Mô tả vật lý 284tr. ; 27cm.
Từ khóa tự do Đường ô tô
Từ khóa tự do Mặt đường
Từ khóa tự do Nền đường
Từ khóa tự do Xây dựng đường ô tô
Tác giả(bs) CN Dương Học Hải
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(90): GT40698-786, GT41424
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK01814-6
00000000nam#a2200000ua#4500
001469
00211
004D00FEEA2-B301-4602-B182-C5BC6B7835E2
005201810170940
008160608s2000 vm vie
0091 0
020 |c35000
039|a20181017093717|bthuctap1|c20181015161525|dlinhnm|y20160831091201|zlinhnm
082 |a625.7|bNG-C
100 |aNguyễn Quang Chiêu
245 |aTổ chức thi công đường ô tô / |cNguyễn Quang Chiêu, Dương Học Hải
260 |aH. : |bGiao thông Vận tải, |c2000
300 |a284tr. ; |c27cm.
653 |aĐường ô tô
653 |aMặt đường
653 |aNền đường
653 |aXây dựng đường ô tô
700 |aDương Học Hải
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(90): GT40698-786, GT41424
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK01814-6
890|a93|b35|c1|d2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK01814 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 625.7 NG-C Giáo trình 1
2 TK01815 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 625.7 NG-C Giáo trình 2
3 TK01816 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 625.7 NG-C Giáo trình 3
4 GT40698 Kho giáo trình - Tầng 5 625.7 NG-C Giáo trình 4
5 GT40699 Kho giáo trình - Tầng 5 625.7 NG-C Giáo trình 5
6 GT40700 Kho giáo trình - Tầng 5 625.7 NG-C Giáo trình 6
7 GT40701 Kho giáo trình - Tầng 5 625.7 NG-C Giáo trình 7
8 GT40702 Kho giáo trình - Tầng 5 625.7 NG-C Giáo trình 8
9 GT40703 Kho giáo trình - Tầng 5 625.7 NG-C Giáo trình 9
10 GT40704 Kho giáo trình - Tầng 5 625.7 NG-C Giáo trình 10
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI