DDC 657.1
Nhan đề Hạch toán kế toán trong xây dựng : Giáo trình / PGS.TS. Nguyễn Đăng Hạc (chủ biên) ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2001
Mô tả vật lý 393 tr. : bảng ; 27 cm.
Tóm tắt Lý thuyết và nội dung hạch toán kế toán doanh nghiệp nói chung và hạch toán kế toán doanh nghiệp xây dựng nói riêng: hệ thống phương pháp của hạch toán kế toán, kế toán vật liệu và công cụ, dụng cụ, kế toán tiền lương, tài sản cố định v.v..
Từ khóa tự do Kế toán
Từ khóa tự do Hạch toán
Từ khóa tự do Doanh nghiệp xây dựng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Quốc Trân
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đăng Hạc
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Bảo
Tác giả(bs) CN Trần Văn Ất
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(128): GT50426-553
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK05036-8
00000000nam#a2200000ua#4500
0014643
00211
004D3185BA7-E76A-428F-AB26-94DA83A2A76B
005202203221557
008160608s2001 vm vie
0091 0
020 |c50000
039|a20220322155751|blinhnm|c20220322155516|dlinhnm|y20161202095025|zlinhnm
082 |a657.1|bHAC
245 |aHạch toán kế toán trong xây dựng : |bGiáo trình / |cPGS.TS. Nguyễn Đăng Hạc (chủ biên) ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2001
300 |a393 tr. : |bbảng ; |c27 cm.
520|aLý thuyết và nội dung hạch toán kế toán doanh nghiệp nói chung và hạch toán kế toán doanh nghiệp xây dựng nói riêng: hệ thống phương pháp của hạch toán kế toán, kế toán vật liệu và công cụ, dụng cụ, kế toán tiền lương, tài sản cố định v.v..
653 |aKế toán
653 |aHạch toán
653 |aDoanh nghiệp xây dựng
700 |aNguyễn Quốc Trân
700|aNguyễn Đăng Hạc
700|aNguyễn Văn Bảo
700|aTrần Văn Ất
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(128): GT50426-553
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK05036-8
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/giaotrinh_hoico/hoachtoankehoachtrongxaydungthumbimage.jpg
890|a131|b242|c1|d41
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK05036 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 657.1 NG-H Giáo trình 1
2 TK05037 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 657.1 NG-H Giáo trình 2
3 TK05038 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 657.1 NG-H Giáo trình 3
4 GT50454 Kho giáo trình - Tầng 5 657.1 NG-H Giáo trình 32
5 GT50455 Kho giáo trình - Tầng 5 657.1 NG-H Giáo trình 33
6 GT50456 Kho giáo trình - Tầng 5 657.1 NG-H Giáo trình 34
7 GT50457 Kho giáo trình - Tầng 5 657.1 NG-H Giáo trình 35 Sách mất - Sách đền
8 GT50458 Kho giáo trình - Tầng 5 657.1 NG-H Giáo trình 36
9 GT50459 Kho giáo trình - Tầng 5 657.1 NG-H Giáo trình 37
10 GT50460 Kho giáo trình - Tầng 5 657.1 NG-H Giáo trình 38
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI