DDC 624.19
Nhan đề Mạng kỹ thuật ngầm đô thị / TS. Nguyễn Đức Nguôn ...[el al.]
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2009
Mô tả vật lý 143 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Kỹ thuật ngầm
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK01754-6
00000000nam#a2200000ua#4500
001446
00212
004A3F6E35B-F4E4-498E-82FC-B85EE821473B
005202001021037
008160608s2009 vm vie
0091 0
020 |c42000
039|a20200102103933|blinhnm|c20200102103336|dlinhnm|y20160830155939|zhuyenht
041 |aVIE
082 |a624.19|bMAN
245 |aMạng kỹ thuật ngầm đô thị / |cTS. Nguyễn Đức Nguôn ...[el al.]
260 |aH. : |bXây dựng, |c2009
300 |a143 tr. ; |c27 cm.
653 |aKỹ thuật ngầm
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK01754-6
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/nhap2019/mang ky thuat ngam do thi 2009_01thumbimage.jpg
890|a3|c1|b0|d1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK01754 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.19 MAN Sách Tiếng Việt 1
2 TK01755 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.19 MAN Sách Tiếng Việt 2
3 TK01756 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.19 MAN Sách Tiếng Việt 3
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI