DDC 711.45
Tác giả CN Phạm Hùng Cường
Nhan đề Quy hoạch đô thị : Giáo trình dành cho sinh viên chuyên ngành kiến trúc / PGS.TS. Phạm Hùng Cường
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2014
Mô tả vật lý 127 tr. ; 24 cm.
Từ khóa tự do Quy hoạch đô thị
Từ khóa tự do Quy hoạch đơn vị ở
Từ khóa tự do Tôt chức không gian đô thị
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(151): GT58088-237, GT59041
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK01769-71
Tệp tin điện tử https://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/quyhoachdothi_2014/1noidung_002.jpg
00000000nam#a2200000ua#4500
001444
00211
004B0C363F1-A643-42B3-AED5-E4DC22D31F4E
005201810170939
008160608s2014 vm vie
0091 0
020 |c79000
039|a20181017093620|bthuctap1|c20181015161809|dthuygt|y20160830155233|zhoadt
041 |aVie
082 |a711.45|bPH-C
100 |aPhạm Hùng Cường|cPGS.TS
245 |aQuy hoạch đô thị : |bGiáo trình dành cho sinh viên chuyên ngành kiến trúc / |cPGS.TS. Phạm Hùng Cường
260 |aH. : |bXây dựng, |c2014
300 |a127 tr. ; |c24 cm.
653 |aQuy hoạch đô thị
653 |aQuy hoạch đơn vị ở
653 |aTôt chức không gian đô thị
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(151): GT58088-237, GT59041
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK01769-71
856|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/quyhoachdothi_2014/1noidung_002.jpg
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/quyhoachdothi_2014/1noidung_001thumbimage.jpg
890|a154|b731|c2|d337
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK01769 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 711.45 PH-C Giáo trình 1
2 TK01770 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 711.45 PH-C Giáo trình 2
3 TK01771 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 711.45 PH-C Giáo trình 3
4 GT58088 Kho giáo trình - Tầng 5 711.45 PH-C Giáo trình 4 Hạn trả:14-11-2024
5 GT58089 Kho giáo trình - Tầng 5 711.45 PH-C Giáo trình 5
6 GT58090 Kho giáo trình - Tầng 5 711.45 PH-C Giáo trình 6 Hạn trả:10-02-2024
7 GT58091 Kho giáo trình - Tầng 5 711.45 PH-C Giáo trình 7 Hạn trả:27-03-2023
8 GT58092 Kho giáo trình - Tầng 5 711.45 PH-C Giáo trình 8 Hạn trả:10-02-2024
9 GT58093 Kho giáo trình - Tầng 5 711.45 PH-C Giáo trình 9 Sách mất - Sách đền
10 GT58094 Kho giáo trình - Tầng 5 711.45 PH-C Giáo trình 10 Sách mất - Sách đền
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI