DDC 624.2
Tác giả CN Lê Bá Danh
Nhan đề Cơ sở thiết kế và ví dụ tính toán kết cấu nhịp cầu dầm đơn giản bê tông cốt thép ứng suất trước bán lắp ghép theo Tiêu chuẩn TCVN 11823:2017 / Lê Bá Danh, Nguyễn Minh Hùng
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2020
Mô tả vật lý 128tr. : minh họa ; 27cm.
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm 6 phần: Các số liệu thiết kế; Thiết kế bản mặt cầu; Tính nội lực dầm chủ; Tính côt thép và đặc trưng hinh học; Tính mất mát ứng suất trước; Kiểm toán dầm chủ
Từ khóa tự do Cầu dầm
Từ khóa tự do Dầm chủ
Từ khóa tự do Bê tông cốt thép
Tác giả(bs) CN Nguyễn Minh Hùng
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(47): GT87963-8009
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06620-2
00000000nam#a2200000ui#4500
00144255
00211
0045C1B8F1C-24C2-42C8-BD2B-EF00FEE39DD8
005202101140921
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786048238452
039|a20210114092144|blienbt|y20210113152058|zlinhnm
082 |a624.2|bLÊ-D
100 |aLê Bá Danh
245 |aCơ sở thiết kế và ví dụ tính toán kết cấu nhịp cầu dầm đơn giản bê tông cốt thép ứng suất trước bán lắp ghép theo Tiêu chuẩn TCVN 11823:2017 / |cLê Bá Danh, Nguyễn Minh Hùng
260 |aH. : |bXây dựng, |c2020
300 |a128tr. : |bminh họa ; |c27cm.
520 |aNội dung cuốn sách gồm 6 phần: Các số liệu thiết kế; Thiết kế bản mặt cầu; Tính nội lực dầm chủ; Tính côt thép và đặc trưng hinh học; Tính mất mát ứng suất trước; Kiểm toán dầm chủ
653 |aCầu dầm
653 |aDầm chủ
653 |aBê tông cốt thép
700 |aNguyễn Minh Hùng
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(47): GT87963-8009
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06620-2
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/nhap2020/cosothietke&vdtinhtoanketcaunhipcaudamdongianthumbimage.jpg
890|a50|c1|b46|d107
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK06620 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.2 LÊ-D Giáo trình 1
2 TK06621 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.2 LÊ-D Giáo trình 2
3 TK06622 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.2 LÊ-D Giáo trình 3
4 GT87963 Kho giáo trình - Tầng 5 624.2 LÊ-D Giáo trình 4 Hạn trả:10-10-2024
5 GT87964 Kho giáo trình - Tầng 5 624.2 LÊ-D Giáo trình 5 Hạn trả:10-10-2024
6 GT87965 Kho giáo trình - Tầng 5 624.2 LÊ-D Giáo trình 6
7 GT87966 Kho giáo trình - Tầng 5 624.2 LÊ-D Giáo trình 7
8 GT87967 Kho giáo trình - Tầng 5 624.2 LÊ-D Giáo trình 8
9 GT87968 Kho giáo trình - Tầng 5 624.2 LÊ-D Giáo trình 9
10 GT87969 Kho giáo trình - Tầng 5 624.2 LÊ-D Giáo trình 10 Hạn trả:09-09-2021
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI