DDC 712
Tác giả CN Đàm Thu Trang
Nhan đề Thiết kế kiến trúc cảnh quan khu ở / TS. KTS. Đàm Thu Trang
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2006
Mô tả vật lý 128 tr. ; 31 cm.
Mô tả vật lý minh họa
Từ khóa tự do Kiến trúc cảnh quan
Từ khóa tự do Thiết kế kiến trúc
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(188): GT60708-895
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK01775-7
00000000nam#a2200000ua#4500
001434
00211
0046846502E-D460-427D-A84F-9B53B1976513
005201810170939
008160608s2006 vm vie
0091 0
020 |c28000
039|a20181017093635|bthuctap1|c20181015162502|dthuygt|y20160830153540|zhoadt
041 |aVie
082 |a712|bĐA-T
100 |aĐàm Thu Trang|cTS.KTS
245 |aThiết kế kiến trúc cảnh quan khu ở / |cTS. KTS. Đàm Thu Trang
260 |aH. : |bXây dựng, |c2006
300 |a128 tr. ; |c31 cm.
300|bminh họa
653 |aKiến trúc cảnh quan
653 |aThiết kế kiến trúc
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(188): GT60708-895
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK01775-7
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/giaotrinh_hoico/ktcanhquankhuothumbimage.jpg
890|a191|b169|c1|d25
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK01775 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 712 ĐA-T Giáo trình 1
2 TK01776 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 712 ĐA-T Giáo trình 2
3 TK01777 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 712 ĐA-T Giáo trình 3
4 GT60708 Kho giáo trình - Tầng 5 712 ĐA-T Giáo trình 4
5 GT60709 Kho giáo trình - Tầng 5 712 ĐA-T Giáo trình 5
6 GT60710 Kho giáo trình - Tầng 5 712 ĐA-T Giáo trình 6
7 GT60711 Kho giáo trình - Tầng 5 712 ĐA-T Giáo trình 7 Hạn trả:11-06-2020
8 GT60712 Kho giáo trình - Tầng 5 712 ĐA-T Giáo trình 8
9 GT60713 Kho giáo trình - Tầng 5 712 ĐA-T Giáo trình 9 Hạn trả:19-01-2024
10 GT60714 Kho giáo trình - Tầng 5 712 ĐA-T Giáo trình 10 Hạn trả:08-02-2024
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI