DDC 709
Nhan đề Giáo trình lịch sử nghệ thuật /. Tập I / PGS. KTS. Đặng Thái Hoàng, ... [et. al.].
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2006
Mô tả vật lý 298 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Lịch sử kiến trúc
Từ khóa tự do Lịch sử nghệ thuật thế giới
Từ khóa tự do Lịch sử nghệ thuật
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Đỉnh
Tác giả(bs) CN Nguyễn Trung Dũng
Tác giả(bs) CN Đỗ Trọng Chung
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đình Thi
Tác giả(bs) CN Vũ Thị Ngọc Anh
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(217): GT56925-7141
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK01660-2
00000000nam#a2200000ua#4500
001413
00211
004697AEAAA-1C36-4956-9C64-5678A0FFC2AB
005202001020846
008160608s2006 vm vie
0091 0
020 |c68000
039|a20200102084835|blinhnm|c20181017092048|dlinhnm|y20160830145601|zhoadt
041 |aVie
082 |a709|bGIA
245 |aGiáo trình lịch sử nghệ thuật /. |nTập I / |cPGS. KTS. Đặng Thái Hoàng, ... [et. al.].
260 |aH. : |bXây dựng, |c2006
300 |a298 tr. ; |c27 cm.
653 |aLịch sử kiến trúc
653 |aLịch sử nghệ thuật thế giới
653 |aLịch sử nghệ thuật
700 |aNguyễn Văn Đỉnh
700|aNguyễn Trung Dũng
700|aĐỗ Trọng Chung
700|aNguyễn Đình Thi
700|aVũ Thị Ngọc Anh
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(217): GT56925-7141
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK01660-2
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/nhap2019/giao trinh lich su nghe thuat tap 1-2006_01thumbimage.jpg
890|a220|b334|c1|d61
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK01660 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 709 GIA Giáo trình 1
2 TK01661 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 709 GIA Giáo trình 2
3 TK01662 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 709 GIA Giáo trình 3
4 GT56942 Kho giáo trình - Tầng 5 709 GIA Giáo trình 21
5 GT56943 Kho giáo trình - Tầng 5 709 GIA Giáo trình 22
6 GT56925 Kho giáo trình - Tầng 5 709 GIA Giáo trình 4
7 GT56926 Kho giáo trình - Tầng 5 709 GIA Giáo trình 5
8 GT56927 Kho giáo trình - Tầng 5 709 GIA Giáo trình 6
9 GT56928 Kho giáo trình - Tầng 5 709 GIA Giáo trình 7
10 GT56929 Kho giáo trình - Tầng 5 709 GIA Giáo trình 8
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI