DDC 709
Nhan đề Giáo trình lịch sử nghệ thuật /. Tập II, Từ chủ nghĩa ấn tượng đến cuối thế kỷ XX / PGS. KTS. Đặng Thái Hoàng, ... [et. al.].
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2007
Mô tả vật lý 258 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Lịch sử kiến trúc
Từ khóa tự do Lịch sử nghệ thuật thế giới
Từ khóa tự do Lịch sử nghệ thuật
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Đỉnh
Tác giả(bs) CN Nguyễn Trung Dũng
Tác giả(bs) CN Đỗ Trọng Chung
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đình Thi
Tác giả(bs) CN Vũ Thị Ngọc Anh
Tác giả(bs) TT Trương Ngọc Lân
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(262): GT57142-403
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK01663-5
00000000nam#a2200000ua#4500
001412
00211
00479ABCD7F-7ECA-4B8F-83AB-674C828A984B
005201912311626
008160608s2007 vm vie
0091 0
020 |c69000
039|a20191231162834|blinhnm|c20181017092226|dlinhnm|y20160830145558|zhoadt
041 |aVie
082 |a709|bGIA
245 |aGiáo trình lịch sử nghệ thuật /. |nTập II, |pTừ chủ nghĩa ấn tượng đến cuối thế kỷ XX / |cPGS. KTS. Đặng Thái Hoàng, ... [et. al.].
260 |aH. : |bXây dựng, |c2007
300 |a258 tr. ; |c27 cm.
653 |aLịch sử kiến trúc
653 |aLịch sử nghệ thuật thế giới
653 |aLịch sử nghệ thuật
700 |aNguyễn Văn Đỉnh
700|aNguyễn Trung Dũng
700|aĐỗ Trọng Chung
700|aNguyễn Đình Thi
700|aVũ Thị Ngọc Anh
710|aTrương Ngọc Lân
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(262): GT57142-403
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK01663-5
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/nhap2019/giao trinh lich su nghe thuat tạp 2 2007_01thumbimage.jpg
890|a265|b208|c1|d41
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK01663 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 709 GIA Giáo trình 1
2 TK01664 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 709 GIA Giáo trình 2
3 TK01665 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 709 GIA Giáo trình 3
4 GT57231 Kho giáo trình - Tầng 5 709 GIA Giáo trình 93
5 GT57232 Kho giáo trình - Tầng 5 709 GIA Giáo trình 94
6 GT57142 Kho giáo trình - Tầng 5 709 GIA Giáo trình 4
7 GT57143 Kho giáo trình - Tầng 5 709 GIA Giáo trình 5
8 GT57144 Kho giáo trình - Tầng 5 709 GIA Giáo trình 6
9 GT57145 Kho giáo trình - Tầng 5 709 GIA Giáo trình 7
10 GT57146 Kho giáo trình - Tầng 5 709 GIA Giáo trình 8
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI