DDC 624.154
Tác giả CN Lê Đức Thắng
Nhan đề Tính toán móng cọc / Lê Đức Thắng
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 1998
Mô tả vật lý 218tr. ; 27cm.
Từ khóa tự do Móng cọc
Từ khóa tự do Tính toán cọc
Từ khóa tự do Tính toán móng
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(172): GT28671-842
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK01949-51
00000000nam#a2200000ua#4500
001409
00211
00410CD3929-2042-40AC-9D41-E70C6B9BDE6A
005202309131051
008160608s1998 vm vie
0091 0
020|c24000
039|a20230913105108|bthuydh|c20230823105322|dthuydh|y20160830145153|zanhnq
041 |aVie
082 |a624.154|bLÊ-T
100 |aLê Đức Thắng
245 |aTính toán móng cọc / |cLê Đức Thắng
260 |aH. : |bXây dựng, |c1998
300 |a218tr. ; |c27cm.
653 |aMóng cọc
653 |aTính toán cọc
653 |aTính toán móng
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(172): GT28671-842
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK01949-51
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/giaotrinh_hoico/tinhtoanmongcocthumbimage.jpg
890|a175|b155|c1|d5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK01949 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.154 LÊ-T Giáo trình 1
2 TK01950 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.154 LÊ-T Giáo trình 2
3 TK01951 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.154 LÊ-T Giáo trình 3
4 GT28671 Kho giáo trình - Tầng 5 624.154 LÊ-T Giáo trình 4
5 GT28672 Kho giáo trình - Tầng 5 624.154 LÊ-T Giáo trình 5
6 GT28673 Kho giáo trình - Tầng 5 624.154 LÊ-T Giáo trình 6
7 GT28674 Kho giáo trình - Tầng 5 624.154 LÊ-T Giáo trình 7
8 GT28675 Kho giáo trình - Tầng 5 624.154 LÊ-T Giáo trình 8 Hạn trả:08-08-2022
9 GT28676 Kho giáo trình - Tầng 5 624.154 LÊ-T Giáo trình 9
10 GT28677 Kho giáo trình - Tầng 5 624.154 LÊ-T Giáo trình 10
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI