DDC 624.1776
Tác giả CN Trần Minh Tú
Nhan đề Phân tích kết cấu tấm bằng vật liệu cơ tính biến thiên = Functionally graded material - (FGM) : Sách tham khảo / Trần Minh Tú
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2019
Mô tả vật lý 216tr. : minh họa ; 27cm.
Tóm tắt Cuốn sách nghiên cứu tĩnh các bài toán uốn, dao động riêng và ổn định đàn hồi tuyến tính của kết cấu tấm FGM
Từ khóa tự do Lý thuyết đàn hồi
Từ khóa tự do Tấm FGM
Từ khóa tự do Lý thuyết tấm
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(17): GT86680-96
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06461-3
00000000nam#a2200000ui#4500
00140215
00211
0043496BA4F-84F3-4B19-9591-60DA248840B3
005202007101023
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786048228071|c119000
039|a20200710102308|blinhnm|c20200710101921|dlinhnm|y20200710101902|zlinhnm
082 |a624.1776|bTR-T
100 |aTrần Minh Tú
245 |aPhân tích kết cấu tấm bằng vật liệu cơ tính biến thiên = Functionally graded material - (FGM) : |bSách tham khảo / |cTrần Minh Tú
260 |aH. : |bXây dựng, |c2019
300 |a216tr. : |bminh họa ; |c27cm.
520 |aCuốn sách nghiên cứu tĩnh các bài toán uốn, dao động riêng và ổn định đàn hồi tuyến tính của kết cấu tấm FGM
653 |aLý thuyết đàn hồi
653 |aTấm FGM
653 |aLý thuyết tấm
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(17): GT86680-96
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06461-3
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/nhap2020/phantichketcautam...thumbimage.jpg
890|a20|c1|b13|d10
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK06461 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.1776 TR-T Sách Tiếng Việt 1
2 TK06462 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.1776 TR-T Sách Tiếng Việt 2
3 TK06463 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.1776 TR-T Sách Tiếng Việt 3
4 GT86680 Kho giáo trình - Tầng 5 624.1776 TR-T Sách Tiếng Việt 4
5 GT86681 Kho giáo trình - Tầng 5 624.1776 TR-T Sách Tiếng Việt 5 Hạn trả:17-06-2024
6 GT86682 Kho giáo trình - Tầng 5 624.1776 TR-T Sách Tiếng Việt 6 Hạn trả:07-06-2024
7 GT86683 Kho giáo trình - Tầng 5 624.1776 TR-T Sách Tiếng Việt 7 Hạn trả:03-06-2024
8 GT86684 Kho giáo trình - Tầng 5 624.1776 TR-T Sách Tiếng Việt 8
9 GT86685 Kho giáo trình - Tầng 5 624.1776 TR-T Sách Tiếng Việt 9
10 GT86686 Kho giáo trình - Tầng 5 624.1776 TR-T Sách Tiếng Việt 10 Hạn trả:03-06-2024
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI