DDC 627.1
Tác giả CN Lương Phương Hậu
Nhan đề Đường thủy nội địa / PGS.TS Lương Phương Hậu
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 1995
Mô tả vật lý 182tr. ; 27cm.
Từ khóa tự do Chỉnh trị sông
Từ khóa tự do Kết cấu câu trình
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(250): GT43270-519
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK00899-901
00000000nam#a2200000ua#4500
001363
00211
004E78FFF10-B6C8-4883-8D5B-40929903C0C8
005201810170934
008160608s1995 vm vie
0091 0
039|a20181017093435|bthuygt|c20181015155735|dlinhnm|y20160829162237|zlinhnm
082 |a627.1|bLƯ-H
100 |aLương Phương Hậu|cPGS.TS
245 |aĐường thủy nội địa / |cPGS.TS Lương Phương Hậu
260 |aH. : |bXây dựng, |c1995
300 |a182tr. ; |c27cm.
653 |aChỉnh trị sông
653 |aKết cấu câu trình
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(250): GT43270-519
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK00899-901
890|a253|b21|c1|d3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK00899 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 627.1 LƯ-H Giáo trình 1
2 TK00900 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 627.1 LƯ-H Giáo trình 2
3 TK00901 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 627.1 LƯ-H Giáo trình 3
4 GT43270 Kho giáo trình - Tầng 5 627.1 LƯ-H Giáo trình 4
5 GT43271 Kho giáo trình - Tầng 5 627.1 LƯ-H Giáo trình 5
6 GT43272 Kho giáo trình - Tầng 5 627.1 LƯ-H Giáo trình 6
7 GT43273 Kho giáo trình - Tầng 5 627.1 LƯ-H Giáo trình 7
8 GT43274 Kho giáo trình - Tầng 5 627.1 LƯ-H Giáo trình 8
9 GT43275 Kho giáo trình - Tầng 5 627.1 LƯ-H Giáo trình 9
10 GT43276 Kho giáo trình - Tầng 5 627.1 LƯ-H Giáo trình 10
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI