DDC 711.1
Tác giả CN Phạm Trọng Mạnh
Nhan đề Quản lý đô thị / TS. Phạm Trọng Mạnh
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2002
Mô tả vật lý 155 tr. : minh họa ; 27 cm.
Từ khóa tự do Quản lý đất đô thị
Từ khóa tự do Quản lý đô thị
Từ khóa tự do Xây dựng đô thị
Địa chỉ TVLKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK04850-2
00000000nam#a2200000ua#4500
0013573
0021
004E5878BB3-1AEB-4F03-89BB-A94D609B1140
005201611230948
008160608s2002 vm vie
0091 0
020 |c24.000
039|y20161123095112|zthuctap3
082 |a711.1|bPH-M
100 |aPhạm Trọng Mạnh
245 |aQuản lý đô thị / |cTS. Phạm Trọng Mạnh
260 |aH. : |bXây dựng, |c2002
300 |a155 tr. : |bminh họa ; |c27 cm.
653 |aQuản lý đất đô thị
653 |aQuản lý đô thị
653 |aXây dựng đô thị
852|aTVL|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK04850-2
890|a3|c1|b0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK04850 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 711.1 PH-M Sách Tiếng Việt 1
2 TK04851 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 711.1 PH-M Sách Tiếng Việt 2
3 TK04852 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 711.1 PH-M Sách Tiếng Việt 3
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI