DDC 621.87
Tác giả CN Vũ Liêm Chính
Nhan đề Thang máy cấu tạo-Lựa chọn lắp đặt và sử dụng / PGS.TS Vũ Liêm Chính, TS Phạm Quang Dũng, ThS Hoa Văn Ngũ
Thông tin xuất bản H. : Khoa học và kỹ thuật, 2000
Mô tả vật lý 141tr. ; 27cm.
Từ khóa tự do Cấu tạo thang máy
Từ khóa tự do Lắp đặt thang máy
Từ khóa tự do Sử dụng thang máy
Tác giả(bs) CN Phạm Quang Dũng
Tác giả(bs) CN Hoa Văn Ngũ
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(80): GT22681-760
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK00946-8
00000000nam#a2200000ua#4500
001343
00211
00455457B79-1AE9-4187-A4EC-2F232B86B0C1
005201810170935
008160608s2000 vm vie
0091 0
020 |c22500
039|a20181017093529|bthuygt|c20181015155747|dlinhnm|y20160829144407|zanhnq
041 |aVie
082 |a621.87|bVU-C
100 |aVũ Liêm Chính|eChủ biên
245 |aThang máy cấu tạo-Lựa chọn lắp đặt và sử dụng / |cPGS.TS Vũ Liêm Chính, TS Phạm Quang Dũng, ThS Hoa Văn Ngũ
260 |aH. : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2000
300 |a141tr. ; |c27cm.
653 |aCấu tạo thang máy
653 |aLắp đặt thang máy
653 |aSử dụng thang máy
700 |a Phạm Quang Dũng
700|a Hoa Văn Ngũ
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(80): GT22681-760
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK00946-8
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/giaotrinh_hoico/thangmaythumbimage.jpg
890|a83|b126|c1|d28
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK00946 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 621.87 VU-C Giáo trình 1
2 TK00947 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 621.87 VU-C Giáo trình 2
3 TK00948 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 621.87 VU-C Giáo trình 3
4 GT22681 Kho giáo trình - Tầng 5 621.87 VU-C Giáo trình 4
5 GT22682 Kho giáo trình - Tầng 5 621.87 VU-C Giáo trình 5
6 GT22683 Kho giáo trình - Tầng 5 621.87 VU-C Giáo trình 6
7 GT22684 Kho giáo trình - Tầng 5 621.87 VU-C Giáo trình 7
8 GT22685 Kho giáo trình - Tầng 5 621.87 VU-C Giáo trình 8
9 GT22686 Kho giáo trình - Tầng 5 621.87 VU-C Giáo trình 9
10 GT22687 Kho giáo trình - Tầng 5 621.87 VU-C Giáo trình 10
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI