DDC 624.151
Nhan đề Địa chất thủy văn công trình : Giáo trình / PGS.TS Nguyễn Hồng Đức... [et al.]
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2016
Mô tả vật lý 281tr. ; 27cm.
Tóm tắt Cuốn sách cung cấp các kiến thức cơ bản về: đất đá, nước dưới đất, ảnh hưởng của nước dưới đất đối với xây dựng và công tác khảo sát địa chất thủy văn phục vụ cho công tác xây dựng, cấp thoát nước và bảo vệ môi trường.
Từ khóa tự do Đất đá
Từ khóa tự do Nước dưới đất
Từ khóa tự do Nước ngầm
Môn học Địa chất công trình
Tác giả(bs) CN Nguyễn Hồng Đức
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thu Huyền
Tác giả(bs) CN Trần Hùng Anh
Tác giả(bs) CN Nguyễn Viết Minh
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(197): GT27375-571
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK04403-5
00000000nam#a2200000ua#4500
0013396
00211
004A5086D4B-E4CD-4670-AACA-782FE9F0603F
005201810170948
008160608s2016 vm vie
0091 0
020 |c137000
039|a20181017094824|bthuygt|c20181015162118|dlinhnm|y20161107160240|zlinhnm
082 |a624.151|bĐIA
245 |aĐịa chất thủy văn công trình : |bGiáo trình / |cPGS.TS Nguyễn Hồng Đức... [et al.]
260 |aH. : |bXây dựng, |c2016
300 |a281tr. ; |c27cm.
520 |aCuốn sách cung cấp các kiến thức cơ bản về: đất đá, nước dưới đất, ảnh hưởng của nước dưới đất đối với xây dựng và công tác khảo sát địa chất thủy văn phục vụ cho công tác xây dựng, cấp thoát nước và bảo vệ môi trường.
653 |aĐất đá
653 |aNước dưới đất
653 |aNước ngầm
690 |aĐịa chất công trình
700|aNguyễn Hồng Đức
700|aNguyễn Thu Huyền
700|aTrần Hùng Anh
700|aNguyễn Viết Minh
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(197): GT27375-571
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK04403-5
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/giaotrinh_hoico/diachatthuyvancongtrinhthumbimage.jpg
890|a200|b175|c1|d92
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 GT27396 Kho giáo trình - Tầng 5 624.151 ĐIA Giáo trình 25
2 GT27397 Kho giáo trình - Tầng 5 624.151 ĐIA Giáo trình 26
3 GT27398 Kho giáo trình - Tầng 5 624.151 ĐIA Giáo trình 27
4 TK04403 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.151 ĐIA Giáo trình 1
5 TK04404 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.151 ĐIA Giáo trình 2
6 TK04405 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 624.151 ĐIA Giáo trình 3
7 GT27375 Kho giáo trình - Tầng 5 624.151 ĐIA Giáo trình 4
8 GT27376 Kho giáo trình - Tầng 5 624.151 ĐIA Giáo trình 5
9 GT27377 Kho giáo trình - Tầng 5 624.151 ĐIA Giáo trình 6
10 GT27378 Kho giáo trình - Tầng 5 624.151 ĐIA Giáo trình 7
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI