DDC 624.151
Tác giả CN Nguyễn, Ngọc Bích
Nhan đề Đất xây dựng địa chất công trình và kỹ thuật cải tạo đất trong xây dựng : Chương trình nâng cao / PGS.TS. Nguyễn Ngọc Bích, ThS. Lê Thị Thanh Bình - PGS. Vũ Đình Phụng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2005
Mô tả vật lý 412 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Địa chất
Từ khóa tự do Nước dưới đất
Từ khóa tự do Cải tạo đất
Từ khóa tự do Công trình
Từ khóa tự do Đất xây dựng
Tác giả(bs) CN Lê, Thị Thanh Bình
Tác giả(bs) CN Vũ, Đình Phụng
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(51): GT25317-67
00000000nam#a2200000ui#4500
0013394
00211
004E17E91B1-E52A-4CC1-B3AD-C76896BC84E1
005202101191131
008081223s2005 vm| vie
0091 0
020 |c62,000
039|a20210119113126|bthuydh|c20181017094932|dthuygt|y20161107143439|zthuydh
082 |a624.151|bNG-B
100 |aNguyễn, Ngọc Bích
245 |aĐất xây dựng địa chất công trình và kỹ thuật cải tạo đất trong xây dựng : |bChương trình nâng cao / |cPGS.TS. Nguyễn Ngọc Bích, ThS. Lê Thị Thanh Bình - PGS. Vũ Đình Phụng
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2005
300 |a412 tr. ; |c27 cm.
653 |aĐịa chất
653 |aNước dưới đất
653 |aCải tạo đất
653 |aCông trình
653 |aĐất xây dựng
700 |aLê, Thị Thanh Bình
700|aVũ, Đình Phụng
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(51): GT25317-67
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/giaotrinh_hoico/datxaydungdiachatcongtrinhthumbimage.jpg
890|a51|b9|c1|d5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 GT25317 Kho giáo trình - Tầng 5 624.151 NG-B Giáo trình 1
2 GT25318 Kho giáo trình - Tầng 5 624.151 NG-B Giáo trình 2
3 GT25319 Kho giáo trình - Tầng 5 624.151 NG-B Giáo trình 3
4 GT25320 Kho giáo trình - Tầng 5 624.151 NG-B Giáo trình 4
5 GT25321 Kho giáo trình - Tầng 5 624.151 NG-B Giáo trình 5
6 GT25322 Kho giáo trình - Tầng 5 624.151 NG-B Giáo trình 6
7 GT25323 Kho giáo trình - Tầng 5 624.151 NG-B Giáo trình 7
8 GT25324 Kho giáo trình - Tầng 5 624.151 NG-B Giáo trình 8
9 GT25325 Kho giáo trình - Tầng 5 624.151 NG-B Giáo trình 9
10 GT25326 Kho giáo trình - Tầng 5 624.151 NG-B Giáo trình 10
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI