DDC 621.8
Tác giả CN Trương Quốc Thành
Nhan đề Máy và thiết bị nâng / Ts. Trương Quốc Thành; Ts. Phạm Quang Dũng
Thông tin xuất bản H. : Khoa học và kỹ thuật, 2000
Mô tả vật lý 366 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Máy nâng chuyển
Từ khóa tự do Thiết bị nâng
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(7): GT82911-7
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK00839-41
00000000nam#a2200000ua#4500
001339
0021
0047DA711C1-888A-4E4B-847C-93919BD97A7B
005201810290836
008160608s2000 vm vie
0091 0
020 |c48,000
039|a20181029083323|bhuongpt|y20160829142719|zthanhpm
041 |aVie
082 |a621.8|bTR - T
100 |aTrương Quốc Thành|cTs.|eChủ biên
245 |aMáy và thiết bị nâng / |cTs. Trương Quốc Thành; Ts. Phạm Quang Dũng
260 |aH. : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2000
300 |a366 tr. ; |c27 cm.
653 |aMáy nâng chuyển
653 |aThiết bị nâng
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(7): GT82911-7
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK00839-41
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/hoico/mayvathietbinangthumbimage.jpg
890|a10|b16|c2|d64
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK00839 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 621.8 TR - T Sách Tiếng Việt 1
2 TK00840 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 621.8 TR - T Sách Tiếng Việt 2
3 TK00841 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 621.8 TR - T Sách Tiếng Việt 3
4 GT82911 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 TR - T Giáo trình 4 Hạn trả:19-09-2024
5 GT82912 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 TR - T Giáo trình 5
6 GT82913 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 TR - T Giáo trình 6
7 GT82914 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 TR - T Giáo trình 7
8 GT82915 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 TR - T Giáo trình 8 Hạn trả:29-03-2024
9 GT82916 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 TR - T Giáo trình 9
10 GT82917 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 TR - T Giáo trình 10 Hạn trả:19-09-2024
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI