DDC 621.8
Tác giả CN Lê Nho Bội
Nhan đề Kỹ thuật điều khiển trong xây dựng / Lê Nho Bội
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2012
Mô tả vật lý 346 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Điều khiển tự động
Từ khóa tự do Kỹ thuật điều khiển
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(190): GT21971-2155, GT29898-902
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK00830-2
00000000nam#a2200000ua#4500
001335
00211
004651C8223-6CBE-4AD9-951D-19DA16B3CFFA
005201810170935
008160608s2012 vm vie
0091 0
020 |c120,000
039|a20181017093518|bthuygt|c20181015155959|dlinhnm|y20160829141745|zthanhpm
041 |aVie
082 |a621.8|bLÊ - B
100 |aLê Nho Bội
245 |aKỹ thuật điều khiển trong xây dựng / |cLê Nho Bội
260 |aH. : |bXây dựng, |c2012
300 |a346 tr. ; |c27 cm.
653 |aĐiều khiển tự động
653 |aKỹ thuật điều khiển
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(190): GT21971-2155, GT29898-902
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK00830-2
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/giaotrinh_hoico/kythuatdieukhienthumbimage.jpg
890|a193|b87|c1|d13
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK00830 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 621.8 LE - B Giáo trình 1
2 TK00831 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 621.8 LE - B Giáo trình 2
3 TK00832 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 621.8 LE - B Giáo trình 3
4 GT21971 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 LE - B Giáo trình 4
5 GT21972 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 LE - B Giáo trình 5
6 GT21973 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 LE - B Giáo trình 6
7 GT21974 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 LE - B Giáo trình 7
8 GT21975 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 LE - B Giáo trình 8
9 GT21976 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 LE - B Giáo trình 9
10 GT21977 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 LE - B Giáo trình 10
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI