DDC 621.8
Tác giả CN Lưu Bá Thuận
Nhan đề Tính toán máy thi công đất / Lưu Bá Thuận
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2005
Mô tả vật lý 521tr. ; 27cm.
Từ khóa tự do Máy làm đất
Từ khóa tự do Máy cạp
Từ khóa tự do Máy đào một gầu
Từ khóa tự do Máy ủi
Từ khóa tự do Thiết kế máy thi công đất
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(188): GT19638-824, GT23636
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK00755-7
00000000nam#a2200000ua#4500
001299
00211
0041CDF9CD0-AAE1-4639-AACD-B35474846095
005201810170930
008160608s2005 vm vie
0091 0
020 |c78000
039|a20181017093035|blinhnm|c20181015162217|dthuygt|y20160829091753|zlinhnm
082 |a621.8|bLƯ-T
100 |aLưu Bá Thuận
245 |aTính toán máy thi công đất / |cLưu Bá Thuận
260 |aH. : |bXây dựng, |c2005
300 |a521tr. ; |c27cm.
653 |aMáy làm đất
653 |aMáy cạp
653 |aMáy đào một gầu
653 |aMáy ủi
653 |aThiết kế máy thi công đất
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(188): GT19638-824, GT23636
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK00755-7
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/giaotrinh_hoico/tinhtoanmaythicongdatthumbimage.jpg
890|a191|b69|c1|d15
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK00755 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 621.8 LƯ-T Giáo trình 1
2 TK00756 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 621.8 LƯ-T Giáo trình 2
3 TK00757 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 621.8 LƯ-T Giáo trình 3
4 GT19638 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 LƯ-T Giáo trình 4
5 GT19639 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 LƯ-T Giáo trình 5
6 GT19640 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 LƯ-T Giáo trình 6
7 GT19641 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 LƯ-T Giáo trình 7
8 GT19642 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 LƯ-T Giáo trình 8
9 GT19643 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 LƯ-T Giáo trình 9
10 GT19644 Kho giáo trình - Tầng 5 621.8 LƯ-T Giáo trình 10
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI