DDC 658.404
Tác giả CN Đinh Tuấn Hải
Nhan đề Quản lý dự án trong giai đoạn xây dựng : Sách chuyên khảo
Nhan đề Đinh Tuấn Hải, Phạm Xuân Anh
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2013
Mô tả vật lý 396 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Dự án xây dựng
Từ khóa tự do Quản lý dự án
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(73): GT51239-311
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK00689-91
00000000nam#a2200000ua#4500
001282
0021
0044A1F2BBA-07E7-465C-9EE0-102DEAF49E85
005202001021502
008160608s2013 vm vie
0091 0
020 |c175000
039|a20200102150252|bthuydh|c20170327172522|dduocnd|y20160826153211|zhuyenht
041 |avie
082 |a658.404|bDI-H
100 |aĐinh Tuấn Hải
245 |aQuản lý dự án trong giai đoạn xây dựng : |bSách chuyên khảo
245|cĐinh Tuấn Hải, Phạm Xuân Anh
260 |aH. : |bXây dựng, |c2013
300 |a396 tr. ; |c27 cm.
653 |aDự án xây dựng
653 |aQuản lý dự án
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(73): GT51239-311
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK00689-91
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/giaotrinhso/quanlyduantronggiaidoanxd/quanlyduantronggiaidoanxd_01thumbimage.jpg
890|a76|b204|c1|d11
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK00689 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 658.404 DI-H Sách Tiếng Việt 1
2 TK00690 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 658.404 DI-H Sách Tiếng Việt 2
3 TK00691 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 658.404 DI-H Sách Tiếng Việt 3
4 GT51239 Kho giáo trình - Tầng 5 658.404 DI-H Giáo trình 4 Hạn trả:05-01-2024
5 GT51240 Kho giáo trình - Tầng 5 658.404 DI-H Giáo trình 5 Hạn trả:10-04-2021
6 GT51241 Kho giáo trình - Tầng 5 658.404 DI-H Giáo trình 6 Hạn trả:19-09-2022
7 GT51242 Kho giáo trình - Tầng 5 658.404 DI-H Giáo trình 7 Hạn trả:04-01-2024
8 GT51243 Kho giáo trình - Tầng 5 658.404 DI-H Giáo trình 8 Hạn trả:04-01-2024
9 GT51244 Kho giáo trình - Tầng 5 658.404 DI-H Giáo trình 9 Hạn trả:02-09-2023
10 GT51245 Kho giáo trình - Tầng 5 658.404 DI-H Giáo trình 10 Hạn trả:05-01-2024
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI