DDC 549
Tác giả CN Trần, Thanh Giám
Nhan đề Khoáng vật và thạch học công trình / Trần Thanh Giám
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2001
Mô tả vật lý 204 tr. ; 27 cm.
Từ khóa tự do Vật liệu xây dựng
Từ khóa tự do Khoáng vật
Từ khóa tự do Thạch học công trình
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(257): GT15327-583
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK00627-9
00000000nam#a2200000ua#4500
001267
00211
0040C4D695B-C236-40D5-9F81-47759A2132FA
005202007071046
008160608s2001 vm vie
0091 0
020 |c28,000
039|a20200707104641|bthuydh|c20181017091734|dlinhnm|y20160826143738|zthuydh
041 |aVie
082 |a549|bTR-G
100 |aTrần, Thanh Giám
245 |aKhoáng vật và thạch học công trình / |cTrần Thanh Giám
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2001
300 |a204 tr. ; |c27 cm.
653 |aVật liệu xây dựng
653 |aKhoáng vật
653 |aThạch học công trình
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(257): GT15327-583
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK00627-9
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/giaotrinh_hoico/khoangvatvathachhocthumbimage.jpg
890|a260|b94|c1|d31
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK00627 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 549 TR - G Giáo trình 1
2 TK00628 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 549 TR - G Giáo trình 2
3 TK00629 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 549 TR - G Giáo trình 3
4 GT15327 Kho giáo trình - Tầng 5 549 TR - G Giáo trình 4
5 GT15328 Kho giáo trình - Tầng 5 549 TR - G Giáo trình 5
6 GT15329 Kho giáo trình - Tầng 5 549 TR - G Giáo trình 6
7 GT15330 Kho giáo trình - Tầng 5 549 TR - G Giáo trình 7
8 GT15331 Kho giáo trình - Tầng 5 549 TR - G Giáo trình 8
9 GT15332 Kho giáo trình - Tầng 5 549 TR - G Giáo trình 9
10 GT15333 Kho giáo trình - Tầng 5 549 TR - G Giáo trình 10
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI