DDC 628
Tác giả CN Nguyễn Phương Thảo
Nhan đề Hướng dẫn thiết kế đồ án môn học cấp thoát nước trong nhà và công trình / Nguyễn Phương Thảo (Chủ biên), Nguyễn Văn Tín, Phạm Duy Đông...[et al.]
Thông tin xuất bản H : Xây dựng, 2018
Mô tả vật lý 76tr. ; 27cm.
Từ khóa tự do Thoát nước
Từ khóa tự do Cấp nước
Tác giả(bs) CN Nguyễn Phương Thảo
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Tín
Tác giả(bs) CN Phạm Duy Đông
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(147): GT83810-956
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06305-7
00000000nam#a2200000ui#4500
00126150
00212
0041541F684-DED7-4308-BE07-561BCCD0C6D4
005201903050902
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020|c48000
039|a20190305085713|bhuongpt|c20190228091350|dhuongpt|y20190219160123|zhuongpt
082 |a628|bNG-T
100 |aNguyễn Phương Thảo
245 |aHướng dẫn thiết kế đồ án môn học cấp thoát nước trong nhà và công trình / |cNguyễn Phương Thảo (Chủ biên), Nguyễn Văn Tín, Phạm Duy Đông...[et al.]
260 |aH : |bXây dựng, |c2018
300 |a76tr. ; |c27cm.
653 |aThoát nước
653 |aCấp nước
700 |aNguyễn Phương Thảo
700 |aNguyễn Văn Tín
700 |aPhạm Duy Đông
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(147): GT83810-956
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06305-7
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/nhập 2019/hddoancapthoatnuocthumbimage.jpg
890|a150|b430|c1|d235
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK06305 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 628 NG-T Sách Tiếng Việt 1
2 TK06306 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 628 NG-T Sách Tiếng Việt 2
3 TK06307 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 628 NG-T Sách Tiếng Việt 3
4 GT83810 Kho giáo trình - Tầng 5 628 NG-T Giáo trình 4 Hạn trả:31-08-2023
5 GT83811 Kho giáo trình - Tầng 5 628 NG-T Giáo trình 5 Hạn trả:25-01-2024
6 GT83812 Kho giáo trình - Tầng 5 628 NG-T Giáo trình 6 Hạn trả:21-07-2023
7 GT83813 Kho giáo trình - Tầng 5 628 NG-T Giáo trình 7 Hạn trả:17-06-2024
8 GT83814 Kho giáo trình - Tầng 5 628 NG-T Giáo trình 8 Hạn trả:22-01-2024
9 GT83815 Kho giáo trình - Tầng 5 628 NG-T Giáo trình 9 Hạn trả:31-07-2023
10 GT83816 Kho giáo trình - Tầng 5 628 NG-T Giáo trình 10 Hạn trả:19-02-2024
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI