DDC 720.284
Tác giả CN Nguyễn Đình Thi
Nhan đề Giáo trình vẽ ghi kiến trúc / Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Sỹ Quế
Thông tin xuất bản H. : Xây dựng, 2018
Mô tả vật lý 77tr. : minh họa ; 24cm.
Tóm tắt Giáo trình cung cấp kiến thức về các kỹ năng ghi chép, đo đạc, lập lại bản vẽ kiến trúc một công trình đã có sẵn. Hướng dẫn phương pháp đo đạc số liệu, khảo sát thực địa hiện trạng công trình kiến trúc. Giúp bạn đọc hiển thêm về cấu tạo một công trình kiến trúc, nắm vững đặc điểm kiến trúc gỗ truyền thống Việt Nam.
Từ khóa tự do Cấu tạo kiến trúc
Từ khóa tự do Bản vẽ
Từ khóa tự do Kiến trúc gỗ
Tác giả(bs) CN Nguyễn Sỹ Quế
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(197): GT83222-418
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06236-8
00000000nam#a2200000ui#4500
00122793
00211
004490C5D1A-2B1E-4B2B-92BB-CF8FC04EBF85
005201811120947
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786048223595|c50000
039|y20181112094803|zlinhnm
082 |a720.284|bNG-T
100 |aNguyễn Đình Thi
245 |aGiáo trình vẽ ghi kiến trúc / |cNguyễn Đình Thi, Nguyễn Sỹ Quế
260 |aH. : |bXây dựng, |c2018
300 |a77tr. : |bminh họa ; |c24cm.
520 |aGiáo trình cung cấp kiến thức về các kỹ năng ghi chép, đo đạc, lập lại bản vẽ kiến trúc một công trình đã có sẵn. Hướng dẫn phương pháp đo đạc số liệu, khảo sát thực địa hiện trạng công trình kiến trúc. Giúp bạn đọc hiển thêm về cấu tạo một công trình kiến trúc, nắm vững đặc điểm kiến trúc gỗ truyền thống Việt Nam.
653 |aCấu tạo kiến trúc
653 |aBản vẽ
653 |aKiến trúc gỗ
700 |aNguyễn Sỹ Quế
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(197): GT83222-418
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06236-8
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/nhap2018/gtveghikientructhumbimage.jpg
890|a200|b113|c1|d60
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK06236 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 720.284 NG-T Giáo trình 1
2 TK06237 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 720.284 NG-T Giáo trình 2
3 TK06238 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 720.284 NG-T Giáo trình 3
4 GT83222 Kho giáo trình - Tầng 5 720.284 NG-T Giáo trình 4
5 GT83223 Kho giáo trình - Tầng 5 720.284 NG-T Giáo trình 5
6 GT83224 Kho giáo trình - Tầng 5 720.284 NG-T Giáo trình 6
7 GT83225 Kho giáo trình - Tầng 5 720.284 NG-T Giáo trình 7
8 GT83226 Kho giáo trình - Tầng 5 720.284 NG-T Giáo trình 8
9 GT83227 Kho giáo trình - Tầng 5 720.284 NG-T Giáo trình 9
10 GT83228 Kho giáo trình - Tầng 5 720.284 NG-T Giáo trình 10 Hạn trả:23-05-2024
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI