DDC 628
Nhan đề Hướng dẫn thiết kế đồ án môn học mạng lưới cấp nước / Đặng Thị Thanh Huyền (chủ biên) ... [et al.]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2017
Mô tả vật lý 101 tr. : minh họa ; 27 cm.
Tóm tắt Hướng dẫn thiết kế mạng lưới cấp nước và các công trình liên quan, từ nguyên tắc chung tới phần mềm ứng dụng thực tế
Từ khóa tự do Thiết kế đồ án
Từ khóa tự do Mạng lưới cấp nước
Tác giả(bs) CN Đặng Thị Thanh Huyền
Tác giả(bs) CN Trần Hoài Sơn
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Tín
Tác giả(bs) CN Phạm Tuấn Hùng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Hồng
Địa chỉ TVXDKho giáo trình - Tầng 5(17): GT79168-74, GT89530-9
Địa chỉ TVXDKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3(3): TK06155-7
00000000nam#a2200000ui#4500
00121667
00212
004414DA2EB-C77E-4F8B-A32A-4E1106784955
005202203281009
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |a9786048222611|c59000
039|a20220328100946|blinhnm|c20180628151000|dduocnd|y20180622160545|zlinhnm
082 |a628|bHƯƠ
245 |aHướng dẫn thiết kế đồ án môn học mạng lưới cấp nước / |cĐặng Thị Thanh Huyền (chủ biên) ... [et al.]
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2017
300 |a101 tr. : |bminh họa ; |c27 cm.
520 |aHướng dẫn thiết kế mạng lưới cấp nước và các công trình liên quan, từ nguyên tắc chung tới phần mềm ứng dụng thực tế
653 |aThiết kế đồ án
653 |aMạng lưới cấp nước
700 |aĐặng Thị Thanh Huyền
700 |aTrần Hoài Sơn
700 |aNguyễn Văn Tín
700|aPhạm Tuấn Hùng
700|aNguyễn Thị Hồng
852|aTVXD|bKho giáo trình - Tầng 5|j(17): GT79168-74, GT89530-9
852|aTVXD|bKho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3|j(3): TK06155-7
8561|uhttps://thuvien.huce.edu.vn/kiposdata1/giaotrinh/2017/huongdandoanmonhocmangluoicapnuoc_2017/1noidung_1001thumbimage.jpg
890|a20|c1|b49|d94
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 TK06155 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 628 HƯƠ Sách Tiếng Việt 1
2 TK06156 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 628 HƯƠ Sách Tiếng Việt 2
3 TK06157 Kho Tham khảo - Phòng đọc mở tầng 3 628 HƯƠ Sách Tiếng Việt 3
4 GT79168 Kho giáo trình - Tầng 5 628 HƯƠ Sách Tiếng Việt 4 Hạn trả:05-11-2022
5 GT79169 Kho giáo trình - Tầng 5 628 HƯƠ Sách Tiếng Việt 5 Hạn trả:11-09-2023
6 GT79170 Kho giáo trình - Tầng 5 628 HƯƠ Sách Tiếng Việt 6 Sách mất - Sách đền
7 GT79171 Kho giáo trình - Tầng 5 628 HƯƠ Sách Tiếng Việt 7 Hạn trả:29-07-2023
8 GT79172 Kho giáo trình - Tầng 5 628 HƯƠ Sách Tiếng Việt 8 Hạn trả:10-09-2021
9 GT79173 Kho giáo trình - Tầng 5 628 HƯƠ Sách Tiếng Việt 9 Hạn trả:28-05-2021
10 GT79174 Kho giáo trình - Tầng 5 628 HƯƠ Sách Tiếng Việt 10
Copyrights © Thư Viện Trường ĐH XÂY DỰNG HÀ NỘI